Rebecka Arman
Rebecka Arman
Assistant professor, School of Business, Economics and Law, Gothenburg
Verifierad e-postadress på handels.gu.se
Titel
Citeras av
Citeras av
År
What health care managers do: applying Mintzberg’s structured observation method
R Arman, L Dellve, EWA Wikström, L Törnström
Journal of Nursing Management 17 (6), 718-729, 2009
972009
The hierarchization of competing logics in psychiatric care in Sweden
R Arman, R Liff, E Wikström
Scandinavian Journal of Management 30 (3), 282-291, 2014
522014
Regulating time commitments in healthcare organizations
E Tengelin, R Arman, E Wikström, L Dellve
Journal of Health Organization and Management, 2011
312011
Refining shadowing methods for studying managerial work
R Arman, OE Vie, H Âsvoll
The Work of Managers: Towards a Practice Theory of Management, 301-317, 2012
282012
Work activities and stress among managers in health care
R Arman, E Wikström, E Tengelin, L Dellve
The Work of Managers: Towards a Practice Theory of Management, 105, 2012
192012
Death metaphors and factory closure
R Arman
Culture and Organization 20 (1), 23-39, 2014
162014
Nyttan och värdet av bostadsanpassningar ur olika perspektiv
R Arman, L Lindahl
FoU-rapport 6, 2005, 2005
16*2005
Chefers tidsanvändning och stress i sjukvården
E Wikström, L Dellve, E Tengelin, R Arman
Västra Götalandsregionen, rapport, 2011
152011
Increasing commitment after downsizing: the role of involvement and voluntary redundancies
O Bergström, R Arman
Journal of Change Management 17 (4), 297-320, 2017
132017
Managerial communication practices. Health care managers’ everyday structuration
R Arman, E Wikström, L Dellve
Scandinavian Journal of Public Administration 16 (2), 143-163, 2013
112013
Verksamhetsutveckling och chefsarbete
E Wikström, R Arman
Att utveckla vården-Erfarenheter av kvalitet, verksamhetsutveckling, 2013
9*2013
Fragmentation and power in managerial work in health care
R Arman
Department of Business Administration, 2010
92010
Att ta bort trösklarna till ett självständigt liv
L Lindahl, R Arman
FoU i Väst/GR: Slutrapport, 2006
92006
Vad gör chefer med sin tid och hur kan tid och engagemang hanteras på ett mer hållbart sätt?
E Wikström, R Arman, L Dellve
Socialmedicinsk tidskrift 90 (6), 830-837, 2013
82013
Aktivitet och självständighet-ett studiematerial om vardagsrehabilitering
R Arman
8*2006
Institutionalizing Assisted Reproductive Technologies: The Role of Science, Professionalism, and Regulatory Control
A Styhre, R Arman
Routledge, 2016
62016
Refining shadowing methods for studying managerial work. I: S. Tengblad (red.), Work of managers: Towards a practice theory of management (s. 301–317)
R Arman, OE Vie, H Åsvoll
Oxford: Oxford University Press, 2012
42012
Reproductive Medicine and the Life Sciences in the Contemporary Economy: A Sociomaterial Perspective
A Styhre, R Arman
Gower Publishing, Ltd., 2013
32013
Det motvilliga ledarskapet
R Arman, Ö Ohlsson
Det extrema ledarskapet, 2013
3*2013
The mutual constitution of legal environments and practices
A Styhre, R Arman
Qualitative Research in Organizations and Management: An International Journal, 2015
22015
Systemet kan inte utföra åtgärden just nu. Försök igen senare.
Artiklar 1–20