Följ
Rebecka Arman
Rebecka Arman
Associate professor, School of Business, Economics and Law, Gothenburg
Verifierad e-postadress på handels.gu.se
Titel
Citeras av
Citeras av
År
What health care managers do: applying Mintzberg’s structured observation method
R Arman, L Dellve, EWA Wikström, L Törnström
Journal of nursing management 17 (6), 718-729, 2009
1242009
The hierarchization of competing logics in psychiatric care in Sweden
R Arman, R Liff, E Wikström
Scandinavian Journal of Management 30 (3), 282-291, 2014
892014
Refining shadowing methods for studying managerial work
R Arman, OE Vie, H Âsvoll
The Work of Managers: Towards a Practice Theory of Management, 301-317, 2012
472012
Regulating time commitments in healthcare organizations: Managers' boundary approaches at work and in life
E Tengelin, R Arman, E Wikström, L Dellve
Journal of Health Organization and Management 25 (5), 578-599, 2011
412011
Increasing commitment after downsizing: The role of involvement and voluntary redundancies
O Bergström, R Arman
Journal of Change Management 17 (4), 297-320, 2017
362017
Death metaphors and factory closure
R Arman
Culture and Organization 20 (1), 23-39, 2014
272014
Work activities and stress among managers in health care
R Arman, E Wikström, E Tengelin, L Dellve
The Work of Managers: Towards a Practice Theory of Management, 105, 2012
222012
Vad gör chefer med sin tid och hur kan tid och engagemang hanteras på ett mer hållbart sätt?
E Wikström, R Arman, L Dellve
Socialmedicinsk tidskrift 90 (6), 830-837, 2013
202013
The capability of organizations to manage delayed retirement
R Kadefors, E Wikström, R Arman
Journal of Organizational Effectiveness: People and Performance 7 (1), 38-51, 2020
172020
Managerial communication practices: Health care managers’ everyday structuration
R Arman, E Wikström, L Dellve
Scandinavian Journal of Public Administration 16 (2), 143-163, 2012
172012
Chefers tidsanvändning och stress i sjukvården
E Wikström, L Dellve, E Tengelin, R Arman
Västra Götalandsregionen, rapport, 2011
172011
Nyttan och värdet av bostadsanpassningar ur olika perspektiv
R Arman, L Lindahl
FoU-rapport 6, 2005, 2005
17*2005
‘We don't talk about age’: a study of human resources retirement narratives
R Arman, R Kadefors, E Wikström
Ageing & Society 42 (11), 2588-2614, 2022
122022
Verksamhetsutveckling och chefsarbete
E Wikström, R Arman
Att utveckla vården-Erfarenheter av kvalitet, verksamhetsutveckling, 2013
10*2013
Fragmentation and power in managerial work in health care
R Arman
Department of Business Administration, 2010
102010
Att ta bort trösklarna till ett självständigt liv
L Lindahl, R Arman
FoU i Väst/GR: Slutrapport, 2006
10*2006
Institutionalizing Assisted Reproductive Technologies: The Role of Science, Professionalism, and Regulatory Control
A Styhre, R Arman
Routledge, 2016
82016
Aktivitet och självständighet-ett studiematerial om vardagsrehabilitering
R Arman
8*2006
The mutual constitution of legal environments and practices: a case of assisted reproductive technology
A Styhre, R Arman
Qualitative Research in Organizations and Management: An International …, 2015
72015
Det motvilliga ledarskapet
R Arman, Ö Ohlsson
Det extrema ledarskapet, 2013
4*2013
Systemet kan inte utföra åtgärden just nu. Försök igen senare.
Artiklar 1–20