Oskar Broberg
Oskar Broberg
Associate Professor in Economic History, University of Gothenburg
Verified email at gu.se - Homepage
TitleCited byYear
Konsten att skapa pengar
O Broberg
Aktiebolagens genombrott och finansiell modernisering kring sekelskiftet 2006, 1900
161900
Labeling the good: alternative visions and organic branding in Sweden in the late twentieth century
O Broberg
Enterprise & Society 11 (4), 811-838, 2010
142010
Konsten att skapa pengar. Aktiebolagens genombrott och finansiell modernisering kring sekelskiftet 1900
O Broberg
rapport nr.: Meddelanden från Ekonomisk-historiska institutionen, 2006
132006
Det svenska näringslivets historia 1864-2014
M Larsson, L Andersson-Skog, O Broberg, L Magnusson, T Petersson, ...
Dialogos Förlag, 2014
92014
Svensk Reklam. Annonser, varumärken och marknadskommunikation 1975-2012
M Gianneschi, O Broberg, S Jonsson
Dialogos,, 2016
72016
Verkstadsindustri i globaliseringens tidevarv
O Broberg
En studie av SKF och Volvo 2000, 2006, 1970
71970
To do business, to practise ethics, and to produce knowledge: the construction of ‘organic milk’in Sweden in the late 20th century
O Broberg
Food and History 5 (2), 171-202, 2007
62007
Extending the mind: Digital devices and the transformation of consumer practices
R Jenkins, J Denegri-Knott
Digitalizing Consumption, 85-102, 2017
32017
1864-1914: samhällsdynamik och industrialisering
L Andersson-Skog, L Magnusson
Dialogos Förlag, 2014
32014
Entrepreneurial exploitation of creative destruction and the ambiguity of knowledge in the emerging field of digital advertising
O Broberg, AS Axelsson, G Sjöblom
How Entrepreneurs Do What They Do. Case Studies in Knowledge Intensive …, 2013
32013
Incorporation and Financial Modernization
O Broberg
The Swedish Financial Revolution, 128-144, 2010
32010
Making money, creating credit: Swedish commercial banking and lending against shares, 1870–1938
O Broberg, A Ögren
Unpublished paper presented at the European Business History Association …, 2008
32008
All that glitters is not gold: the return on British investments in South Africa, 1869-1969
K Rönnbäck, O Broberg
Studies in Economics and Econometrics 42 (2), 61-80, 2018
22018
Vardagslivets finansialisering
E Andersson, O Broberg, M Gianneschi, B Larsson
Centrum för konsumtionsvetenskap, 2016
22016
Verkstadsindustri i globaliseringens tidevarv. En studie av SKF och Volvo 1970-2000
O Broberg
rapport nr.: Göteborg Papers in Economic History, 2006
22006
Names, shares and mortgages: the formalisation of Swedish commercial bank lending, 1870–1938
O Broberg, A Ögren
Financial History Review 26 (1), 81-108, 2019
12019
Internet, IT-boomen och reklambranschen under andra hälften av nittiotalet-Transkript av ett vittnesseminarium på ABF-huset i Stockholm den 17 februari 2010.
G Sjöblom, AS Axelsson, O Broberg
12011
Meddelanden fran Ekonomisk-historiska institutionen vid Goteborgs universitet= Publications of the Department of economic history of the University of Goteborg
E Browaldh
Ekon.-hist. institutionen vid Goteborgs univ., 2007
12007
Capital and Colonialism: The Return on British Investments in Africa 1869–1969
K Rönnbäck
Springer, 2019
2019
Data and Methods
K Rönnbäck, O Broberg
Capital and Colonialism, 69-95, 2019
2019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20