Follow
Justyna Światowiec
Title
Cited by
Cited by
Year
Więzi partnerskie na rynku przedsiębiorstw
J Światowiec
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2006
1142006
Więzi przedsiębiorstw na rynku przedsiębiorstw
Światowiec
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2006
114*2006
Ryzyko partnerstwa strategicznego przedsiębiorstw. Ujęcie modelowe
J Światowiec-Szczepańska
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 2012
702012
Risk management system in business relationships—Polish case studies
R Szczepański, J Światowiec-Szczepańska
Industrial Marketing Management 41 (5), 790-799, 2012
542012
How does cultural intelligence influence the relationships between potential and realised absorptive capacity and innovativeness? Evidence from Poland
I Gölgeci, J Swiatowiec-Szczepanska, K Raczkowski
Technology Analysis & Strategic Management 29 (8), 857-871, 2017
252017
Renta ekonomiczna a przewaga konkurencyjna przedsiębiorstwa
J Światowiec-Szczepańska
Ekonomista, 2012
252012
Zależność i zaufanie w relacjach między nabywcą a dostawcą,„
J Światowiec
Marketing i Rynek 4, 11-17, 2001
182001
Partnerstwo strategiczne a teoria kosztów transakcyjnych
J Światowiec
Marketing i Rynek, 8-14, 2006
172006
Współczesne koncepcje i trendy w branży motoryzacyjnej
M Łuczak, Ł Małys, M Jedlińska, P Senkus, A Skrzypek, R Przybylski, ...
Advertiva, 2016
122016
Przesłanki tworzenia i warunki funkcjonowania stref uprzywilejowanych
K Budzowski, J Światowiec
Zeszyty Naukowe/Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 75-85, 1997
101997
Drivers of Digitalization in the Energy Sector—The Managerial Perspective from the Catching Up Economy
J Światowiec-Szczepańska, B Stępień
Energies 15 (4), 1437, 2022
92022
Metafory, modele i teorie sieci w naukach o zarządzaniu
J Światowiec-Szczepańska, A Kawa
Organizacja i Kierowanie 2 (181), 79-91, 2018
72018
Tworzenie i zawłaszczanie wartości na rynku B2B
J Światowiec-Szczepańska
Handel wewnętrzny, 313-324, 2016
72016
Determinanty rozwoju więzi długookresowych między dostawcą a nabywcą na rynku dóbr przemysłowych [The determinants of long-term relations between the supplier and buyer in the …
J Światowiec
Marketing i Rynek 1, 2001
72001
Value network creation and value appropriation in E-commerce
A Kawa, J Światowiec-Szczepańska
Przedsiębiorczość i Zarządzanie 19 (6), 9-21, 2018
62018
Logistics as a value in e-commerce and its influence on satisfaction in industries: a multilevel analysis
A Kawa, J Światowiec-Szczepańska
Journal of Business & Industrial Marketing 36 (13), 220-235, 2021
52021
Logistics value and perceived customer loyalty in E-commerce: Hierarchical linear modeling analysis
A Kawa, J Światowiec-Szczepańska
Asian Conference on Intelligent Information and Database Systems, 417-427, 2020
52020
Strukturalny aspekt badania sieci w zarządzaniu strategicznym [w:] A. Stabryła, T. Małkus (red.)
J Światowiec-Szczepańska
Problemy zarządzania organizacjami w społeczeństwie informacyjnym, 2014
52014
Strategiczne narzędzia konkurowania
J Światowiec-Szczepańska
W: E. Urbanowska-Sojkin (red.), Podstawy wyborów strategicznych w …, 2011
52011
Synkretyzm konkurencji i kooperacji w sieciach przedsiębiorstw jako źródło renty ekonomicznej
J Światowiec-Szczepańska
Zeszyty Naukowe/Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 299-309, 2011
52011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20