Подписаться
Гришина Лариса Олександрівна
Гришина Лариса Олександрівна
Національний університет кораблебудування ім.адм.Макарова
Подтвержден адрес электронной почты в домене ppi.net.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Економіка та організація діяльності об’єднань підприємств: навч. посібник
ОО Гиль, ЛО Гришина, ПМ Карась
Львів: Новий світ–2000, 2009
552009
Україна та міжнародний валютний фонд: перспективи співпраці
ЧВМ Гришина Л.О., Карась П.М.
Всеукраїнський науково-виробничий журнал «Сталий розвиток економіки», 26-30, 2012
23*2012
Організаційно-економічний механізм підвищення ефективності використання науково-технічного потенціалу машинобудівних підприємств
ЛОГ Н.Б.Мігай, П.М.Карась
Миколаїв: НУК, 2010
19*2010
Оцінка економічного потенціалу регіону при формуванні стратегії його розвитку
ЛО Гришина, ГВ Єфімова, НВ Гришина
КНТУ, 2011
162011
Інноваційний напрямок розвитку як шлях подолання проблемності регіону
Л Гришина, Н Буга
Економіст.–2006.–8, 54-57, 2006
142006
Тенденції, проблеми та перспективи розвитку морегосподарського комплексу України в умовах євроінтеграції
ЛО Гришина, ПМ Карась, ЛМ Філіпішина
Видавничий дім" Гельветика", 2019
82019
Економічна безпека регіонів України в умовах посилення ризиків нестабільності
Л Гришина, Є Бойко
Економіко-правова парадигма розвитку сучасного суспільства. URL: https …, 2016
62016
Економіко-екологічна збалансованість підприємницької діяльності як передумова сталого розвитку регіону
Г Єфімова, Н Гришина
Економіст, 22-24, 2012
62012
Оцінка податкової ефективності програм підтримки малого і середнього бізнесу
ЛО Гришина, НВ Гавриленко, НВ Гришина
КНТУ, 2014
52014
Теоретичні аспекти інноваційно-інвестиційних процесів: монографія
ЛО Гришина
Монографія/Гришина ЛО–Миколаїв, 2004
52004
Розвиток суднобудівної індустрії в контексті реформування транспортної системи України
ЛО Гришина, ПМ Карась, НВ Приходько
Вісник економіки транспорту і промисловості, 86-96, 2017
42017
Банківська система
Г Карась, Приходько, Пащенко
Херсон, ОЛДІ-ПЛЮС, 2015
4*2015
Потенціал малого підприємництва як фактор забезпечення розвитку конкурентоспроможних галузей: регіональний аспект
А Бутенко, Л Гришина, Н Гришина
Економіст, 20-23, 2015
42015
Класифікації чинників зростання продуктивності праці відповідно до етапізації розвитку національної економіки
СІ Сергійчук, ПМ Карась, ЛО Гришина
Вісник Чернігівського державного технологічного університету, 2012
42012
Формування інноваційно-інвестиційної стратегії розвитку виробництва у машинобудуванні
ЛО Гришина
Миколаїв: НУК, 2011
42011
Проблеми управління продуктивністю праці в промисловості
ПМ Карась, ЛО Гришина, НЮ Буга
Економічні інновації, 2010
42010
Організація виробництва: практикум; навч. посіб
АП Бахтінова, ОО Гиль, ЛО Гришина
Львiв: Новий Світ-2000, 2008
42008
ЛОГІСТИЧНЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ ТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ LOGISTIC MANAGEMENT BY ENTERPRISES OF THE TRANSPORT SYSTEM
ЛО Гришина
Електронне наукове фахове видання, 148-155, 2018
32018
Особливості управління фінансовими ресурсами підприємств машинобудівної галузі
П Гришина, Карась
Наукові праці КНТУ 2 (22), 19-24, 2012
3*2012
Вдосконалення аналізу фінансової діяльності підприємств машинобудування
ПМ Карась, ЛО Гришина, ВФ Кондратьєва
КНТУ, 2011
32011
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20