Följ
Lotta Vahlne Westerhäll
Lotta Vahlne Westerhäll
Professor in Public law, University of Gothenburg
Verifierad e-postadress på law.gu.se
Titel
Citeras av
Citeras av
År
Den starka statens fall
L Vahlne Westerhäll
En rättsvetenskaplig studie av svensk social trygghet 2000, 1950
85*1950
Den starka statens fall?: en rättsvetenskaplig studie av svensk social trygghet 1950-2000
LV Westerhäll
Norstedts juridik, 2002
392002
Bortom den starka statens politik?
B Rothstein, LV Westerhäll
SNS förlag, 2005
352005
Rättssäkerhetsfrågor inom socialrätten
LV Westerhäll
Norstedts juridik, 2002
282002
Kulturen och hälsan
G Bjursell, L Westerhäll
Essäer om sambandet mellom kulturens ytringar og hälsans tillsånd, 2008
25*2008
Kulturen och hälsan: essäer om sambandet mellan kulturens yttringar och hälsans tillstånd
G Bjursell, LV Westerhäll
Santérus, 2008
252008
Patienträttigheter
LV Westerhäll
Nerenius & Santérus, 1994
201994
Den svenska socialrätten
LV Westerhäll
Norstedt, 1990
191990
Medical Law: An Introduction
LV Westerhäll
Fritze, 1994
171994
Läkarintyget i sjukförsäkringsprocessen: styrning, legitimitet och bevisning
L Vahlne Westerhäll, S Thorpenberg, M Jonasson
Santérius,, 2009
152009
Sjukdom och arbetsoförmåga: om rätten till sjukpenning
L Westerhäll
Norstedt, 1983
151983
Legitimitetsfrågor inom socialrätten
LV Westerhäll
Norstedts juridik, 2007
142007
Rehabiliteringsvetenskap: rehabilitering till arbetslivet i ett flerdisciplinärt perspektiv
R Axelsson, A Bergroth, J Ekholm, SU Marnetoft, K Schüldt Ekholm, ...
Studentlitteratur, 2006
142006
Rättigheter som grund för social trygghet
L Westerhäll
Retfoerd 19 (75), 30-34, 1996
111996
Rättsliga aspekter på arbetsoförmåga på grund av sjukdom
L Westerhäll
Socialmedicinsk tidskrift 8, 1997, 1997
91997
Rehabiliteringsvetenskap
L Vahlne Westerhäll, A Bergroth, J Ekholm
Rehabilitering till arbetslivet i ett flerdisciplinärt perspektiv, 2006
72006
Den lilla starka staten-Framtidssamtal om välfärdssystemets sociala hållbarhet i ett rättsligt perspekti
L Vahlne Westerhäll, J Jäderberg
SNS förlag,, 2005
72005
Rättsliga förändringar av social trygghet i Sverige under 1950–2000 i ett subsidiaritets-och solidaritetsperspektiv
LV Westerhäll
Tidsskrift for Rettsvitenskap 118 (01-02), 95-121, 2005
52005
Om sociala rättigheters funktion och konstruktion
L Vahlne Westerhäll
Festskrift till Hans Ragnemalm, 2005
52005
Sjukpenninggrundande inkomst
L Westerhäll
Norstedts, 1985
51985
Systemet kan inte utföra åtgärden just nu. Försök igen senare.
Artiklar 1–20