Follow
Patrycja Klimas
Patrycja Klimas
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu (Wroclaw University of Economics and Business)
Verified email at ue.wroc.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Behavioral antecedents of coopetition: A synthesis and measurement scale
W Czakon, P Klimas, M Mariani
Long Range Planning 53 (1), 101875, 2020
1452020
Organizational culture and coopetition: An exploratory study of the features, models and role in the Polish Aviation Industry
P Klimas
Industrial Marketing Management 53, 91-102, 2016
962016
Sieci innowacji. Implikacje bliskości organizacyjnej.
P Klimas
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2014
752014
Sleeping with competitors: Forms, antecedents and outcomes of coopetition of small and medium-sized craft beer breweries
S Kraus, P Klimas, J Gast, T Stephan
International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research 25 (1), 50-66, 2019
662019
Organizational innovativeness and coopetition: a study of video game developers
P Klimas, W Czakon
Review of Managerial Science 12 (2), 469-497, 2018
592018
Entrepreneurial failure: a synthesis and conceptual framework of its effects
P Klimas, W Czakon, S Kraus, N Kailer, A Maalaoui
European Management Review 18 (1), 167-182, 2021
392021
Species in the wild: a typology of innovation ecosystems
P Klimas, W Czakon
Review of Managerial Science 16, 249–282, 2022
372022
Uwarunkowania skutecznej współpracy międzyorganizacyjnej
P Klimas
Studia Ekonomiczne 141, 185-198, 2013
352013
Wymiary bliskości w sieciach innowacji
P Klimas
Przegląd Organizacji, 16-20, 2011
312011
Przesłanki i bariery zawiązywania więzi międzyorganizacyjnych
P Klimas
Problemy Zarządzania 1 (vol.13, nr 1 (50)), 29-46, 2015
282015
Strategy frames in coopetition: An examination of coopetition entry factors in high-tech firms
P Klimas, W Czakon, V Friedrich
European Management Journal, 258-272, 2022
192022
Relacje współtworzenia innowacji w ekosystemach. Kontekst ekosystemu gamingowego.
P Klimas
Wydawnictwo CH Beck, Warszawa, 2019
17*2019
Analiza sieciowa w naukach o zarządzaniu
P Klimas
Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu. Wydanie III rozszerzone …, 2015
17*2015
Analiza sieciowa w naukach o zarządzaniu
P Klimas
Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu. Wydanie III rozszerzone, 0
17*
Krótkowzroczność strategiczna - metodyczne aspekty systematycznego przeglądu literatury
W Czakon, P Klimas, A Kawa
Studia Oeconomica Posnaniensia 7 (2), 27-37, 2019
162019
Relacje współtworzenia innowacji w ekosystemach. Kontekst ekosystemu gamingowego
P Klimas
CH Beck, 2019
152019
Analiza sieciowa w naukach o zarządzaniu
P Klimas
Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu. Wyd. II, 228-249, 2013
15*2013
Relacje interpersonalne kadry kierowniczej jako czynnik sprawności sieci
P Klimas
Organization and Management, 2013
152013
Innovative Networks in Knowledge-Intensive Industries – How to Make Them Work? An Empirical Investigation into the Polish Aviation Valley
W Czakon, P Klimas
The Laws of the Knowledge Workplace. Changing Roles and the Meaning of Work …, 2014
142014
Multifaceted nature of coopetition inside an aviation supply chain – the case of the Aviation Valley
P Klimas
Journal of Economics and Management 17, 95-119, 2014
142014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20