Följ
Gustaf Kastberg Weichselberger
Gustaf Kastberg Weichselberger
Andra namnGustaf Kastberg, Gustaf Weichselberger
Verifierad e-postadress på spa.gu.se
Titel
Citeras av
Citeras av
År
Styrning av hälso-och sjukvård
J Berlin, G Kastberg
Liber, 2011
922011
Activity‐based financing of health care––experiences from Sweden
G Kastberg, S Siverbo
The International journal of health planning and management 22 (1), 25-44, 2007
652007
Kundvalsmodeller. En studie av marknadsskapare och skapade marknader i kommuner och landsting
G Kastberg
632005
Framing shared services: Accounting, control and overflows
G Kastberg
Critical perspectives on accounting 25 (8), 743-756, 2014
592014
Processes of hybridization and de-hybridization: organizing and the task at hand
G Kastberg, C Lagström
Accounting, Auditing & Accountability Journal 32 (3), 710-726, 2019
482019
The role of management accounting and control in making professional organizations horizontal
G Kastberg, S Siverbo
Accounting, Auditing & Accountability Journal 29 (3), 428-451, 2016
432016
Vad vet vi om kundval–en forskningsöversikt
G Kastberg
Sveriges Kommuner och Landsting, 2010
432010
The design and use of management accounting systems in process oriented health care–an explorative study
G Kastberg, S Siverbo
Financial Accountability & Management 29 (3), 246-270, 2013
332013
Trust and control in network relations: A study of a public sector setting
G Kastberg
Financial Accountability & Management 32 (1), 33-56, 2016
302016
Lärarkåren och förstelärarna. Splittrad, stärkt och styrd profession
J Alvehus, S Eklund, G Kastberg
Studentlitteratur AB, 2019
222019
Organizing professionalism–new elites, stratification and division of labor
J Alvehus, S Eklund, G Kastberg
Public Organization Review 20, 163-177, 2020
212020
The blind spots of quasi-market regulators
G Kastberg
Public Organization Review 8, 347-363, 2008
212008
Inhabiting institutions: Shaping the first teacher role in Swedish schools
J Alvehus, S Eklund, G Kastberg
Journal of Professions and Organization 6 (1), 33-48, 2019
182019
The impossible split? A study of the creation of a market actor
G Kastberg, S Siverbo
International Advances in Economic Research 14, 65-75, 2008
182008
The significance of control models: intentional and unintentional effects
B Brorström, B Hallin, G Kastberg
Qualitative Health Research 14 (7), 889-904, 2004
18*2004
Transforming social sector auditing–they audited more, but scrutinized less
G Kastberg, E Ek Österberg
Financial Accountability & Management 33 (3), 284-298, 2017
152017
Explaining process orientation failure and success in health care–three case studies
S Hellman, G Kastberg, S Siverbo
Journal of health organization and management 29 (6), 638-653, 2015
152015
Omsorg om marknaden: en studie av hur reglerna på en offentlig marknad skapas och förändras
G Kastberg
Univ., Förvaltningshögsk., 2002
15*2002
Citizen‐centered financial reporting translation: The preparers’ perspective
E Bracci, L Biondi, G Kastberg
Financial Accountability & Management 39 (1), 18-39, 2023
142023
Accounting in and for hybrids. Observations of the power of disentanglements
GK Weichselberger, C Lagström
Accounting, Auditing & Accountability Journal, 2022
142022
Systemet kan inte utföra åtgärden just nu. Försök igen senare.
Artiklar 1–20