Lars Nord
Lars Nord
Professor Political Communication, Mid Sweden University
Verifierad e-postadress på miun.se - Startsida
Titel
Citeras av
Citeras av
År
The effects of digital media on political knowledge and participation in election campaigns: Evidence from panel data
DV Dimitrova, A Shehata, J Strömbäck, LW Nord
Communication research 41 (1), 95-118, 2014
4342014
Do politicians lead the tango? A study of the relationship between Swedish journalists and their political sources in the context of election campaigns
J Strömbäck, LW Nord
European journal of communication 21 (2), 147-164, 2006
2692006
Medierna och demokratin
L Nord, J Strömbäck
Studentlitteratur, 2004
2442004
Vår tids ledare: en studie av den svenska dagspressens politiska opinionsbildning
L Nord
Carlsson Bokförlag, 2001
972001
Vår tids ledare: en studie av den svenska dagspressens politiska opinionsbildning
L Nord
Carlsson Bokförlag, 2001
972001
Medieskugga
L Nord, G Nygren
Atlas, 2002
682002
You Ain't Seen Nothing Yet: Transparency's (lack of) effect on source and message credibility
M Karlsson, C Clerwall, L Nord
Journalism Studies 15 (5), 668-678, 2014
612014
Valfeber och nyhetsfrossa: politisk kommunikation i valrörelsen 2002
L Nord, J Strömbäck
Sellin & Partner, 2003
612003
Spelet om opinionen: Möten mellan makthavre, medier och medborgare
L Nord
Studentlitteratur, 1997
601997
Do not stand corrected: Transparency and users’ attitudes to inaccurate news and corrections in online journalism
M Karlsson, C Clerwall, L Nord
Journalism & Mass Communication Quarterly 94 (1), 148-167, 2017
592017
Hot på agendan: En analys av nyhetsförmedling vid risker och kriser
L Nord, J Strömbäck
Krisberedskapsmyndigheten, 2005
592005
Still the middle way: A study of political communication practices in Swedish election campaigns
LW Nord
Harvard International Journal of Press/Politics 11 (1), 64-76, 2006
562006
Tio dagar som skakade världen: en studie av mediernas beskrivningar av terrorattackerna i USA och kriget i Afghanistan hösten 2001
L Nord, J Strömbäck
Styrelsen för psykologiskt försvar, 2002
562002
Comparing Nordic media systems: North between west and east?
L Nord
Central European Journal of Communication 1 (01), 95-110, 2008
542008
Reporting more, informing less: A comparison of the Swedish media coverage of September 11 and the wars in Afghanistan and Iraq
LW Nord, J Strömbäck
Journalism 7 (1), 85-110, 2006
522006
Mismanagement, mistrust and missed opportunities: a study of the 2004 tsunami and Swedish political communication
J Strömbäck, LW Nord
Media, Culture & Society 28 (5), 789-800, 2006
462006
The Media for Democracy Monitor. A Cross National Study of Leading News Media
J Trappel, N Hannu, N Lars
Nordicom, 2011
45*2011
Television channel content profiles and differential knowledge growth: A test of the inadvertent learning hypothesis using panel data
A Shehata, DN Hopmann, L Nord, J Höijer
Political communication 32 (3), 377-395, 2015
422015
Paving the way for crisis exploitation: The role of journalistic styles and standards
EK Olsson, LW Nord
Journalism 16 (3), 341-358, 2015
402015
Americanization v. the Middle Way: New Trends in Swedish Political Communication
LW Nord
Harvard International Journal of Press/Politics 6 (2), 113-119, 2001
392001
Systemet kan inte utföra åtgärden just nu. Försök igen senare.
Artiklar 1–20