Eva Lindström
Eva Lindström
Universitetslektor i svenska som andraspråk
Verified email at du.se
Title
Cited by
Cited by
Year
L’acquisition du genre en français L2: l’accord des déterminants et des adjectifs
E Lindström
Licentiate thesis. Department of French, Italian and Classical Languages …, 2008
52008
L’acquisition du genre en français L2–développement et variation
E Lindström
Department of Romance Studies and Classics, Stockholm University, 2013
42013
Tangentnedslag och pauser i flerspråkiga elevers skrivprocess
E Lindström, E Zetterholm
RASK 49–International Journal of Language and Communication, 67-86, 2019
12019
En deskriptiv longitudinell studie av konnektorbruk i nybörjarsvenska hos vuxna inlärare
E Lindström, L Dorota
ASLA-symposiet i Karlstad, 12–13 april, 2018, 61-88, 2019
2019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–4