Christopher Holmberg
Christopher Holmberg
Assistant Professor, University of Gothenburg
Verifierad e-postadress på gu.se
Titel
Citeras av
Citeras av
År
Adolescents' presentation of food in social media: An explorative study
C Holmberg, JE Chaplin, T Hillman, C Berg
Appetite 99, 121-129, 2016
1002016
Job satisfaction among Swedish mental health nursing personnel: Revisiting the two‐factor theory
C Holmberg, J Caro, I Sobis
International journal of mental health nursing 27 (2), 581-592, 2018
572018
Job satisfaction among Swedish mental health nursing staff: A cross-sectional survey
C Holmberg, I Sobis, E Carlström
International Journal of Public Administration 39 (6), 429-436, 2016
382016
Health literacy in a complex digital media landscape: pediatric obesity patients’ experiences with online weight, food, and health information
C Holmberg, C Berg, J Dahlgren, L Lissner, JE Chaplin
Health Informatics Journal 25 (4), 1343-1357, 2019
192019
Politicization of the low-carb high-fat diet in Sweden, promoted on social media by non-conventional experts
C Holmberg
International Journal of E-Politics (IJEP) 6 (3), 27-42, 2015
132015
Self-presentation in digital media among adolescent patients with obesity: Striving for integrity, risk-reduction, and social recognition
C Holmberg, C Berg, T Hillman, L Lissner, JE Chaplin
Digital Health 4, 2055207618807603, 2018
102018
Empowering aspects for healthy food and physical activity habits: adolescents’ experiences of a school-based intervention in a disadvantaged urban community
C Holmberg, C Larsson, P Korp, EC Lindgren, L Jonsson, A Fröberg, ...
International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being 13 …, 2018
82018
If You can't beat It–Use It: why and how clinicians need to consider social media in the treatment of adolescents with obesity
C Holmberg
European Journal of Clinical Nutrition 70 (9), 977-978, 2016
72016
Food, body weight, and health among adolescents in the digital age: An explorative study from a health promotion perspective
C Holmberg
22018
Using the blogosphere to promote disputed diets: The Swedish low-carb high-fat movement
C Holmberg
Politics, protest, and empowerment in digital spaces, 10-30, 2017
22017
Adolescents' food communication in social media
C Holmberg
Encyclopedia of Information Science and Technology, Fourth Edition, 6940-6949, 2018
12018
Registered nurses' perspectives on medically safe practices and sound ethical standards in aesthetic nursing: An interview study
C Holmberg, E Carlström, H Collier
Journal of Clinical Nursing 29 (5-6), 944-954, 2020
2020
Exploring Digital Health Issues Among Pediatric Patients With Obesity—A Qualitative Clinical Study Using Screen-Recording Software
C Holmberg
SAGE Publications Ltd, 2020
2020
Conducting Mixed-Methods Research in the Mental Health Care Setting: A Study Exploring Job Satisfaction Among Nursing Personnel
C Holmberg
SAGE Publications Ltd, 2019
2019
Ungdomars kommunikation kring kost och vikt i sociala medier: En explorativ studie från ett hälsofrämjande perspektiv
C Holmberg, C Berg, J Dahlgren, L Lissner, J Chaplin, JE Chaplin, ...
Appetite 99, 121-129, 2016
2016
Arbetsmotivation och förändringsmotstånd.
C Holmberg
2013
Vårdenhetschefer inom slutenvårdspsykiatrin om nattarbetande omvårdnadspersonal.-En fallstudier
C Holmberg
2011
Innebörder av att leva med Irritable Bowel Syndrome (IBS)
C Holmberg
2011
Systemet kan inte utföra åtgärden just nu. Försök igen senare.
Artiklar 1–18