Pingyu Zhang
Pingyu Zhang
Verifierad e-postadress på cse.unl.edu - Startsida
Titel
Citeras av
Citeras av
År
Automatic generation of load tests
P Zhang, S Elbaum, MB Dwyer
2011 26th IEEE/ACM International Conference on Automated Software …, 2011
1062011
Amplifying tests to validate exception handling code
P Zhang, S Elbaum
2012 34th International Conference on Software Engineering (ICSE), 595-605, 2012
782012
Amplifying tests to validate exception handling code: An extended study in the mobile application domain
P Zhang, S Elbaum
ACM Transactions on Software Engineering and Methodology (TOSEM) 23 (4), 1-28, 2014
362014
Compositional load test generation for software pipelines
P Zhang, S Elbaum, MB Dwyer
Proceedings of the 2012 International Symposium on Software Testing and …, 2012
32*2012
Automated Test Case Generation to Validate Non-functional Software Requirements Dissertation Proposal
P Zhang, S Elbaum, MB Dwyer, B Choueiry, M Dodd
2013
Automated test case generation to validate non-functional software requirements
P Zhang
The University of Nebraska-Lincoln, 2013
2013
Systemet kan inte utföra åtgärden just nu. Försök igen senare.
Artiklar 1–6