Follow
Monika Sulimowska-Formowicz
Title
Cited by
Cited by
Year
Nurt zasobowy w teorii firmy
M Sulimowska-Formowicz
Gospodarka Narodowa, 41-60, 2002
282002
Metody pomiaru konkurencyjności przedsiębiorstwa
B Stępień, M Sulimowska-Formowicz
Gospodarka Narodowa, 44-72, 2004
202004
Trust in effective international business cooperation: mediating effect of work engagement
M Chrupała-Pniak, D Grabowski, M Sulimowska-Formowicz
162017
The value of trust in inter-organizational relations
M Chrupała-Pniak, D Grabowski, M Sulimowska-Formowicz
122016
Relational competence of a firm as a determinant of inter-organizational relations’ - effectiveness and efficiency - a study from Polish market
M Sulimowska-Formowicz
31st IMP-conference in Kolding, Denmark in 2015, 2015
112015
Konkurencyjność przedsiębiorstwa-koncepcje, pomiar, ocena i standaryzacja
M Gorynia, B Stępień, M Sulimowska
Zeszyty Naukowe. Seria 1/Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 31-62, 2000
102000
Konkurencyjność przedsiębiorstwa–koncepcje, pomiar, ocena i standaryzacja
M Gorynia, B Stępień, M Sulimowska
Zeszyty Naukowe, 2000
102000
Kompetencja relacyjna jako czynnik sukcesu przedsiębiorstwa we współpracy międzyorganizacyjnej
M Sulimowska-Formowicz
62018
WPŁYW ZAUFANIA NA WYNIKI FIRMY W RELACJACH MIĘDZYORGANIZACYJNYCH
MSF Małgorzata Chrupała-Pniak
Organizacja i Kierowanie 4, 119-138, 2016
6*2016
Do relational capabilities equally matter in successful cooperation?–Empirical evidence from polish enterprises
B Stępień, M Sulimowska-Formowicz
Journal of Applied Management and Investments 4 (4), 252-259, 2015
62015
Team dimension of relational competence of organisation–psychological perspective
B Kożusznik, M Chrupała-Pniak, M Sulimowska-Formowicz
Management 19 (2), 7-20, 2015
42015
Rodzaje i przyczyny luki konkurencyjnej w przedsiębiorstwie
B Stępień, M Sulimowska-Formowicz
Gospodarka Narodowa. The Polish Journal of Economics 188 (11-12), 51-63, 2003
42003
Zamykanie luki konkurencyjnej w przedsiębiorstwie
B Stępień, M Sulimowska-Formowicz
Gospodarka Narodowa, 87-103, 2004
32004
Organizacyjna kompetencja innowacyjności: determinanty psychospołeczne i ekonomiczne
M Chrupała-Pniak, M Sulimowska-Formowicz
22010
Konkurencyjność przedsiębiorstw międzynarodowych-poszukiwanie źródeł przewagi
B Stępień, M Sulimowska-Formowicz
Zeszyty Naukowe/Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 19-40, 2006
22006
Kompetencja zarządzania wiedzą jako źródło sukcesu firmy w międzynarodowych relacjach międzyorganizacyjnych
M Sulimowska-Formowicz
Studia Ekonomiczne, 238-248, 2017
12017
Organizational trust building competence and IORs outcomes–mediating effect of psychological features
M Chrupała-Pniak, D Grabowski, M Sulimowska-Formowicz
The 32nd IMP Conference, Poznań, 2016
12016
Economic vs. Organisational Perspective on Inter-organisational Relations’ Analysis–Are Economists on the Dead-end Track?
B Stępień, M Sulimowska-Formowicz
12016
Strategie umiędzynarodowienia przedsiębiorstwa a międzynarodowa kooperacja gospodarcza
M Sulimowska-Formowicz
Prace Naukowe/Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 33-48, 2011
12011
KONCEPCJA KOMPETENCJI PRZEDSIĘBIORSTWA A BUDOWANIE PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ NA RYNKU—UJĘCIE EKONOMICZNE I PSYCHOLOGICZNE
M Sulimowska-Formowicz, M Chrupała-Pniak
ZASTOSOWANIA PSYCHOLOGII W ZARZĄDZANIU, 128-140, 2010
12010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20