Jens Rennstam
Jens Rennstam
Associate Professor, Lund University
Verifierad e-postadress på fek.lu.se
Titel
Citeras av
Citeras av
År
Att analysera kvalitativt material
J Rennstam, D Wästerfors
Liber, 2011
5592011
Från stoff till studie-Om analysarbete i kvalitativ forskning
J Rennstam, D Wästerfors
Studentlitteratur AB, 2015
2972015
Professionalization as a branding activity: Occupational identity and the dialectic of inclusivity‐exclusivity
KL Ashcraft, SL Muhr, J Rennstam, K Sullivan
Gender, Work & Organization 19 (5), 467-488, 2012
1082012
Att analysera kvalitativt material. I Ahrne, G. & Svensson, P.(red.) Handbok i kvalitativa metoder
J Rennstam, D Wästerfors
Malmö: Liber, 2011
772011
Object-control: A study of technologically dense knowledge work
J Rennstam
Organization Studies 33 (8), 1071-1090, 2012
712012
Knowing work: Cultivating a practice-based epistemology of knowledge in organization studies
J Rennstam, KL Ashcraft
Human Relations 67 (1), 3-25, 2014
642014
Analyze!: crafting your data in qualitative research
J Rennstam, D Wästerfors
Studentlitteratur, 2018
382018
Engineering work
J Rennstam
Lund: Lund Business Press, 2007
312007
Branding in the sacrificial mode–A study of the consumptive side of brand value production
J Rennstam
Scandinavian journal of management 29 (2), 123-134, 2013
252013
Styrning: Beteenden, resultat och normer
D Kärreman, J Rennstam
Organisationer, ledning och processer, 175-199, 2012
192012
Understanding hierarchy in contemporary work
SE Lundholm, J Rennstam, M Alvesson
Reinventing Hierarchy and Bureaucracy–from the Bureau to Network Organizations, 2012
162012
The destructive side of branding: A heuristic model for analyzing the value of branding practice
J Bertilsson, J Rennstam
Organization 25 (2), 260-281, 2018
122018
Expertise as a practical accomplishment among objects and values
J Rennstam, T Kuhn
Oxford University Press, 2016
102016
Peripheral Inclusion Through Informal Silencing and Voice—A Study of LGB Officers in the Swedish Police
J Rennstam, KR Sullivan
Gender, Work & Organization 25 (2), 177-194, 2018
92018
Roundtable: Management of self-management.
P Bramming, M Gudmand-Høyer, D Kärreman, C Levay, M Pedersen, ...
ephemera: Theory & Politics in Organization 11 (2), 2011
92011
The limits of inclusion: Stories from the margins of the Swedish police
J Rennstam, K Sullivan
Sexual orientation and transgender issues in organizations, 339-352, 2016
42016
Control work in complex organizations: Constructive disobedience, translation and peer reviewing in a hightech firm
J Rennstam, D Kärreman
yearly Academy of Management conference, Philadelphia, PA, 2014
32014
Team-typer och myter
JI Lind, J Rennstam
Studentlitteratur AB, 2007
32007
The rise and fall of a management education programme: The tension between academic and vocational education in business schools
J Rennstam, P Svensson
Routledge, 2017
22017
Control in complex organizations
J Rennstam, D Kärreman
Academy of Management Proceedings 2014 (1), 15142, 2014
22014
Systemet kan inte utföra åtgärden just nu. Försök igen senare.
Artiklar 1–20