Ariel Stolerman
Ariel Stolerman
Verifierad e-postadress på cs.drexel.edu - Startsida
Titel
Citeras av
Citeras av
År
Use Fewer Instances of the Letter “i”: Toward Writing Style Anonymization
AWE McDonald, S Afroz, A Caliskan, A Stolerman, R Greenstadt
Privacy Enhancing Technologies, 299-318, 2012
872012
Systemet kan inte utföra åtgärden just nu. Försök igen senare.