Hana Ajakan
Hana Ajakan
Verifierad e-postadress på ulaval.ca
Titel
Citeras av
Citeras av
År
Domain-adversarial training of neural networks
Y Ganin, E Ustinova, H Ajakan, P Germain, H Larochelle, F Laviolette, ...
The journal of machine learning research 17 (1), 2096-2030, 2016
28132016
Domain-adversarial neural networks
H Ajakan, P Germain, H Larochelle, F Laviolette, M Marchand
arXiv preprint arXiv:1412.4446, 2014
2022014
Andrana: Quick and Accurate Malware Detection for Android
A Bedford, S Garvin, J Desharnais, N Tawbi, H Ajakan, F Audet, B Lebel
International Symposium on Foundations and Practice of Security, 20-35, 2016
52016
GLO-2100: Algorithmes et structures de données pour ingénieurs
F Manirakiza, K Ben-Fadhel, Y El Mrini, H Ajakan, M Marchand
Systemet kan inte utföra åtgärden just nu. Försök igen senare.
Artiklar 1–4