Alessandro Bahgat Shehata
Alessandro Bahgat Shehata
Verifierad e-postadress på google.com - Startsida
Titel
Citeras av
Citeras av
År
A neuro-genetic framework for pattern recognition in complex systems
S Bandini, L Vanneschi, A Wuensche, AB Shehata
Fundamenta Informaticae 87 (2), 207-226, 2008
142008
Cellular Automata Pattern Recognition and Rule Evolution Through a Neuro-Genetic Approach.
S Bandini, L Vanneschi, A Wuensche, AB Shehata
J. Cell. Autom. 4 (3), 171-181, 2009
72009
A Dependency-based Algorithm for Grammar Conversion.
AB Shehata, FM Zanzotto
LREC, 2508-2513, 2006
12006
Systemet kan inte utföra åtgärden just nu. Försök igen senare.
Artiklar 1–3