Helena Nilsson
Helena Nilsson
PhD candidate in Economics, Jönköping International Business School and HFI, Institute of Retail
Verifierad e-postadress på ju.se
Titel
Citeras av
Citeras av
År
What happens when IKEA comes to town?
SO Daunfeldt, O Mihaescu, H Nilsson, N Rudholm
Regional studies 51 (2), 313-323, 2017
212017
When IKEA enters: Do local retailers win or lose?
SO Daunfeldt, O Mihaescu, H Nilsson, N Rudholm
HUI Research, 2015
82015
Spillover effects when IKEA enters: Do incumbent retailers win or lose?
SO Daunfeldt, O Mihaescu, H Nilsson, N Rudholm
Papers in Regional Science, 2019
22019
Systemet kan inte utföra åtgärden just nu. Försök igen senare.
Artiklar 1–3