Joachim Åhman
Joachim Åhman
Associate Professor of Public International Law, University of Gothenburg
Verifierad e-postadress på law.gu.se
Titel
Citeras av
Citeras av
År
Trade, Health, and the Burden of Proof in WTO Law
J Ahman
Kluwer Law International BV, 2011
62011
Trade Liberalisation, Health Protection, and the Burden of Proof in WTO Law
J Åhman
12011
Facts, Evidence and the Burden of Proof in the World Bank Group Sanctions System
J Åhman
Journal of International Economic Law 23 (3), 685-702, 2020
2020
Exploring Border Areas Between the Law of State Responsibility and WTO Law
J Åhman
Journal of World Trade 54 (2), 2020
2020
International Delegation in the Swedish Constitution
J Åhman
European Public Law 23 (3), 2017
2017
Överlåtelse av beslutanderätt–En rättsvetenskaplig studie av den i 10 kap. regeringsformen reglerade möjligheten att överlåta beslutanderätt till icke-svenskt organ
J Åhman
2015
EU-paragrafen: Folkrättsliga funderingar kring bestämmelsens konstruktion
J Åhman
Linda Berg och Rutger Lindahl (red.), Förhoppningar och farhågor-Sveriges …, 2014
2014
Forskning om Europafrågor nr 21
L Lindberg, C Alvstam, J Åhman, G Larsson, AK Jonasson, M Baaz
2009
Forskning om Europafrågor nr 21
R Red Lindahl, P Red Cramér, L Lindberg, C Alvstam, J Åhman, ...
2009
Kapitel 14 EU-paragrafen: Folkrättsliga funderingar kring bestämmelsens konstruktion
J Åhman
Systemet kan inte utföra åtgärden just nu. Försök igen senare.
Artiklar 1–10