Charlotta Levay
Charlotta Levay
Associate Professor, Lund University
Verifierad e-postadress på fek.lu.se
Titel
Citeras av
Citeras av
År
Professions and the pursuit of transparency in healthcare: Two cases of soft autonomy
C Levay, C Waks
Organization studies 30 (5), 509-527, 2009
2142009
Charismatic leadership in resistance to change
C Levay
The leadership quarterly 21 (1), 127-143, 2010
1582010
Strävan efter transparens: granskning, styrning och organisering i sjukvårdens nätverk
C Levay, C Waks
SNS Förlag, Stockholm, 2006
482006
Strävan efter transparens: granskning, styrning och organisering i sjukvårdens nätverk
C Levay, C Waks
SNS Förlag, Stockholm, 2006
482006
Obesity in organizational context
C Levay
Human relations 67 (5), 565-585, 2014
402014
Comparison of health care experience and access between young and older adults in 11 high-income countries
DS Hargreaves, F Greaves, C Levay, I Mitchell, U Koch, T Esch, S Denny, ...
Journal of Adolescent Health 57 (4), 413-420, 2015
352015
Policies to foster quality improvement registries: lessons from the Swedish case
C Levay
Journal of internal medicine 279 (2), 160-172, 2016
342016
Medicinsk specialisering och läkares ledarskap: En longitudinell studie i professionell kollegialitet och konkurrens
C Levay
Företagsekonomiska institutionen, 2003
312003
ephemera
K Kenny, SL Muhr, L Olaison, S Laine, A Styhre, O Mallett, R Wapshott, ...
282011
The roles of university and college rectors
L Engwall, C Levay, R Lidman
Higher Education Management 11, 75-94, 1999
181999
Critical theories of organizational change
A Spicer, C Levay
The Routledge companion to organizational change, 276-290, 2012
132012
The interplay of text, meaning and practice: methodological considerations on discourse analysis in medical education
D Kärreman, C Levay
Medical education 51 (1), 72-80, 2017
92017
Framtida utmaningar för sammanhållning och rättvisa
C Levay
Ds 2013: 3, 2013
92013
Roundtable: Management of self-management.
P Bramming, M Gudmand-Høyer, D Kärreman, C Levay, M Pedersen, ...
ephemera: Theory & Politics in Organization 11 (2), 2011
92011
Roundtable: Management of self-management.
P Bramming, M Gudmand-Høyer, D Kärreman, C Levay, M Pedersen, ...
ephemera: Theory & Politics in Organization 11 (2), 2011
92011
De nationella kvalitetsregistren som verktyg för transparens
C Levay
SNS förlag, Stockholm, 2006
92006
‘We don’t like the rules and still we keep seeking new ones’: The vicious circle of quality control in professional organizations
S Wadmann, C Holm-Petersen, C Levay
Journal of Professions and Organization 6 (1), 17-32, 2019
72019
Health care transparency in organizational perspective
C Levay
The Oxford handbook of health care management, 393-412, 2016
62016
Operation digitalisering–en ESO-rapport om hälso-och sjukvården
M Blix, C Levay
Nordstedts Juridik: Stockholm, 2018
42018
Karismatiskt ledarskap
C Levay
Liber, 2009
42009
Systemet kan inte utföra åtgärden just nu. Försök igen senare.
Artiklar 1–20