Follow
Cosmin Caprioara
Cosmin Caprioara
OVIDIUS UNIVERSITY FROM CONSTANTA
Verified email at univ-ovidius.ro
Title
Cited by
Cited by
Year
Limbajul medical popular românesc
C Căprioară
42014
Romanian language, between tradition and innovation
C Căprioară
Decision Making in Social Sciences: Between Traditions and Innovations, 425-440, 2020
22020
The Danubian Latinity in the first Christian millennium
C Căprioară
Analele Universităţii Ovidius Din Constanţa. Seria Filologie 32 (1), 107-113, 2021
12021
THE PLACE OF THE ANATOMICAL METAPHOR IN ROMANIAN DIALECT VARIANTS.
C CĂPRIOARĂ
Diversité et Identité Culturelle en Europe (DICE) 20 (1), 2023
2023
Iustina Nica Burci, Despre proprietate. Categorii sociale periferice. Studii de toponimie istorică în Muntenia şi Oltenia, Editura Pro Universitaria, Colecţia FILOLOGIE …
C Căprioară
Analele Universităţii Ovidius din Constanţa. Seria Filologie 34 (2), 594-600, 2023
2023
PARTICULARITÉS DE LA LATINITÉ ROUMAINE. RELECTURE DES RECHERCHES DANS LE DOMAINE.
C CĂPRIOARĂ
Diversité et Identité Culturelle en Europe (DICE) 18 (1), 2021
2021
REFLEXIA MULTILINGVISMULUI BALCANIC ÎN REALITATEA ETNOLINGVISTICĂ DIN DOBROGEA
N Bardu, C Căprioară
ȘI DINAMISM SOCIAL ÎN DOBROGEA CONTEMPORANĂ, 143, 2020
2020
Marinușa Constantin, Creativitatea lexicală în limba româna veche
C Căprioară
Diacronia, 1-3, 2020
2020
Romanian Language, Between Tradition and Innovation
C Caprioara
Decision Making in Social Sciences: Between Traditions and Innovations 247, 425, 2019
2019
Istoria limbii şi transdisciplinaritatea
C Căprioară
Limbajul ştiinţelor, ştiinţele limbajului, 97-103, 2019
2019
Adamclisi. Privire asupra originii unor cuvinte vechi din terminologia creştină
C Căprioară
Dumitru Oancea, Maria-Luiza (edit. coord.), Inventrix et erudita magistra …, 2017
2017
Cristina Florescu (ed.), Terminologia meteorologică românească a fenomenelor atmosferice (științific versus popular), Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, Colecția …
C Căprioară
Diacronia, 1-11, 2017
2017
QUELQUES CONSIDERATIONS EN MARGE DE L’INTERCOMPREHENSION
C Căprioară
Analele Universităţii Ovidius din Constanţa. Seria Filologie 28 (1), 108-113, 2017
2017
Martin-Dietrich Glessgen, Lingvistică romanică. Domenii și metode în lingvistica franceză și romanică, Cuvînt înainte și traducere de Alexandru Gafton, Editura Universității …
C Căprioară
Diacronia, 1-8, 2016
2016
Momente din evoluţia lingvisticii belgiene de limbă franceză
C Căprioară
Analele Universităţii Ovidius din Constanţa. Seria Filologie 27 (2), 137-144, 2016
2016
Dialectologie: caiet de studiu individual: Învăţământ cu Frecvenţă Redusă (IFR): specialitatea Limba şi literatura română-O limbă şi literatură modernă: anul de studii II …
C Căprioară
Ovidius University Press, 2015
2015
Lingvistică romanică: caiet de studiu individual: specializarea limba şi literatura română-o limbă şi literatură modernă: anul de studii III:[învăţământ cu frecvenţă redusă-IFR]
C Căprioară
Ovidius University Press, 2015
2015
Contribuţii la studiul limbajului medical popular românesc
C Căprioară
2015
Câteva consideraţii privitoare la denumirile româneşti ale plantelor medicinale
C Căprioară
Buletin Stiintific, seria A, Fascicula Filologie 24 (1), 9-18, 2015
2015
Dialectologie pentru toţi: culegere de texte dialectale cu exerciţii
C Căprioară
Ovidius University Press, 2014
2014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20