Cosmin Caprioara
Cosmin Caprioara
OVIDIUS UNIVERSITY FROM CONSTANTA
Verified email at univ-ovidius.ro
Title
Cited by
Cited by
Year
Limbajul medical popular românesc
C Căprioară
12014
The Danubian Latinity in the First Christian Millennium
C Căprioară
Analele Universităţii Ovidius din Constanţa. Seria Filologie 32 (1), 107-113, 2021
2021
Romanian Language, Between Tradition and Innovation
C Căprioară
Decision Making in Social Sciences: Between Traditions and Innovations, 425-440, 2020
2020
Romanian Language, Between Tradition and Innovation
C Caprioara
Decision Making in Social Sciences: Between Traditions and Innovations 247, 425, 2019
2019
Istoria limbii şi transdisciplinaritatea
C Căprioară
Limbajul ştiinţelor, ştiinţele limbajului, 97-103, 2019
2019
Adamclisi. Privire asupra originii unor cuvinte vechi din terminologia creştină
C Căprioară
Dumitru Oancea, Maria-Luiza (edit. coord.), Inventrix et erudita magistra …, 2017
2017
Cristina Florescu (ed.), Terminologia meteorologică românească a fenomenelor atmosferice (științific versus popular), Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, Colecția …
C Căprioară
Diacronia, 1-11, 2017
2017
QUELQUES CONSIDERATIONS EN MARGE DE L’INTERCOMPREHENSION
C Căprioară
Analele Universităţii Ovidius din Constanţa. Seria Filologie 28 (1), 108-113, 2017
2017
Martin-Dietrich Glessgen, Lingvistică romanică. Domenii și metode în lingvistica franceză și romanică, Cuvînt înainte și traducere de Alexandru Gafton, Editura Universității …
C Căprioară
Diacronia, 1-8, 2016
2016
Momente din evoluţia lingvisticii belgiene de limbă franceză
C Căprioară
Analele Universităţii Ovidius din Constanţa. Seria Filologie 27 (2), 137-144, 2016
2016
Dialectologie: caiet de studiu individual: Învăţământ cu Frecvenţă Redusă (IFR): specialitatea Limba şi literatura română-O limbă şi literatură modernă: anul de studii II …
C Căprioară
Ovidius University Press, 2015
2015
Lingvistică romanică: caiet de studiu individual: specializarea limba şi literatura română-o limbă şi literatură modernă: anul de studii III:[învăţământ cu frecvenţă redusă-IFR]
C Căprioară
Ovidius University Press, 2015
2015
Contribuţii la studiul limbajului medical popular românesc
C Căprioară
2015
Câteva consideraţii privitoare la denumirile româneşti ale plantelor medicinale
C Căprioară
Buletin Stiintific, seria A, Fascicula Filologie 24 (1), 9-18, 2015
2015
Dialectologie pentru toţi: culegere de texte dialectale cu exerciţii
C Căprioară
Ovidius University Press, 2014
2014
Introducere în romanistică: curente şi personalităţi ale lingvisticii romanice
C Căprioară
Ovidius University Press, 2014
2014
INTERCOMPREHENSIUNEA ÎN LIMBILE ROMANICE. PREZENT ŞI PERSPECTIVE
C Căprioară
Buletin Stiintific, seria A, Fascicula Filologie 23 (1), 11-19, 2014
2014
Lecturi lexicografice
C Căprioară
Buletin Stiintific, seria A, Fascicula Filologie 23 (1), 21-36, 2014
2014
Quelques considérations sur le langage médical populaire roumain
C Cosmin
Recherches ACLIF: Actes du Séminaire de Didactique Universitaire, 131-144, 2012
2012
Considérations sur le langage médical populaire roumain
C Căprioară
Analele Universităţii Ovidius din Constanţa. Seria Filologie 22 (1), 133-138, 2011
2011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20