Xuan Liu
Xuan Liu
Okänd anknytning
Verifierad e-postadress på comp.nus.edu.sg
Titel
Citeras av
Citeras av
År
Cdas: a crowdsourcing data analytics system
X Liu, M Lu, BC Ooi, Y Shen, S Wu, M Zhang
arXiv preprint arXiv:1207.0143, 2012
3022012
Online data fusion
X Liu, XL Dong, BC Ooi, D Srivastava
Proceedings of the VLDB Endowment 4 (11), 932-943, 2011
712011
An online cost sensitive decision-making method in crowdsourcing systems
J Gao, X Liu, BC Ooi, H Wang, G Chen
Proceedings of the 2013 ACM SIGMOD international conference on management of …, 2013
632013
Systemet kan inte utföra åtgärden just nu. Försök igen senare.
Artiklar 1–3