José Brás
José Brás
Universidade Lusófona
Verifierad e-postadress på ulusofona.pt - Startsida
Titel
Citeras av
Citeras av
År
Designing Business Continuity Processes Using DEMO: An Insurance Company Case Study
J Brás, S Guerreiro
Enterprise and Organizational Modeling and Simulation: 12th International …, 2016
42016
DEMO Business Processes Design to Improve the Enterprise Business Continuity Plans
J Brás, S Guerreiro
Enterprise Engineering Working Conference, 99-107, 2017
22017
Bootstrapping enterprise models with business continuity processes and DEMO
JMCBC Brás
2018
Systemet kan inte utföra åtgärden just nu. Försök igen senare.
Artiklar 1–3