Aditya A. Shrotri
Aditya A. Shrotri
Verifierad e-postadress på rice.edu - Startsida
Titel
Citeras av
Citeras av
År
Assessing heuristic machine learning explanations with model counting
N Narodytska, A Shrotri, KS Meel, A Ignatiev, J Marques-Silva
International Conference on Theory and Applications of Satisfiability …, 2019
182019
On hashing-based approaches to approximate DNF-counting
KS Meel, AA Shrotri, MY Vardi
arXiv preprint arXiv:1710.05247, 2017
82017
Not all FPRASs are equal: demystifying FPRASs for DNF-counting
KS Meel, AA Shrotri, MY Vardi
Constraints 24 (3), 211-233, 2019
72019
On uniformly sampling traces of a transition system
S Chakraborty, AA Shrotri, MY Vardi
Proceedings of the 39th International Conference on Computer-Aided Design, 1-9, 2020
2020
On Uniformly Sampling Traces of a Transition System (Extended Version)
S Chakraborty, AA Shrotri, MY Vardi
arXiv e-prints, arXiv: 2008.05102, 2020
2020
On Symbolic Approaches for Computing the Matrix Permanent
S Chakraborty, AA Shrotri, MY Vardi
International Conference on Principles and Practice of Constraint …, 2019
2019
On Hashing-Based Approaches to Approximate DNF-Counting
AA Shrotri
2017
Systemet kan inte utföra åtgärden just nu. Försök igen senare.
Artiklar 1–7