Sofoklis Floratos
Sofoklis Floratos
Verifierad e-postadress på osu.edu
Titel
Citeras av
Citeras av
År
ArrayBridge: Interweaving declarative array processing in SciDB with imperative HDF5-based programs
H Xing, S Floratos, S Blanas, S Byna, M Prabhat, K Wu, P Brown
2018 IEEE 34th International Conference on Data Engineering (ICDE), 977-988, 2018
72018
SQLoop: High Performance Iterative Processing in Data Management
S Floratos, Y Zhang, Y Yuan, R Lee, X Zhang
2018 IEEE 38th International Conference on Distributed Computing Systems …, 2018
32018
ArrayBridge: Interweaving declarative array processing with high-performance computing
H Xing, S Floratos, S Blanas, S Byna, K Wu, P Brown
arXiv preprint arXiv:1702.08327, 2017
32017
Systemet kan inte utföra åtgärden just nu. Försök igen senare.
Artiklar 1–3