Alessandro Ravotto
Alessandro Ravotto
Universitat Autònoma de Barcelona, Institut Català d'Arqueologia Clàssica
Verified email at archaeologica.eu.org
Title
Cited by
Cited by
Year
Considerazioni sul popolamento dell’Alta Val Tanaro in età romana
A Ravotto
Rivista di Studi Liguri 70, 17-44, 2004
102004
Roman wells of north-eastern Iberian Peninsula: Landscape and use of wooden resources
R Piqué, A Ravotto, O Lopez-Bultó
Quaternary International 404, 104–113, 2016
82016
La muralla de Barcino
A Ravotto
Universitat Autònoma de Barcelona, 2017
52017
La muralla romana de Barcelona, una empresa de finals del segle III
A Ravotto
Quarhis: Quaderns d'Arqueologia i Història de la Ciutat de Barcelona, 140-162, 2014
52014
Arqueología espacial en el delta del Llobregat: nuevos datos del yacimiento de Fonería
A Ravotto, R Piqué, J Ramos, O López, F Antolín
Museo Nacional de Arte Romano 1, 235-239, 2014
32014
Datos para la cronología de la muralla bajoimperial de Barcino
A Ravotto
Empúries 56, 249-276, 2011
3*2011
Les vies d'accés a les portes nord-oest i sud-oest de" Barcino" a través dels testimonis arqueològics
FB i Costa, JME Blanco, VT i Olives, A Ravotto, ÀM Gómez
Quarhis: Quaderns d'Arqueologia i Història de la Ciutat de Barcelona, 124-141, 2009
32009
Starting points for dendroarchaeology in Catalonia
A Ravotto
TRACE Tree Rings in Archaeology, Climatology and Ecology. Proceedings of the …, 2014
22014
Drassanes Reials
A Ravotto
Anuari d’Arqueologia i Patrimoni de Barcelona 2010, 34-36, 2011
22011
Un taller de forja a les naus de la Generalitat dels Reials Drassanes de Barcelona. Evidències arqueològiques i documentals
D Calpena Marcos, A Ravotto
Actes del III Congrés d’Arqueologia Medieval i Moderna a Catalunya (Sabadell …, 2007
22007
La simbiosi entre muralla i ciutat de Barcino
A Ravotto
Auriga: revista de divulgació i debat del món clàssic 87, 10-15, 2017
12017
La transformació del medi natural en el paisatge agrícola durant l'època antiga. L'exemple del jaciment de Foneria (Barcelona)
A Ravotto, FA i Tutusaus, OL Bultó, RP i Huerta
Quarhis: Quaderns d'Arqueologia i Història de la Ciutat de Barcelona, 146-170, 2016
12016
Material cerámico procedente de excavaciones antiguas (1949-1968) de la muralla romana de “Barcino”: apuntes sobre la cronología del “vallum” bajoimperial: resultados preliminares
A Ravotto
Quarhis: Quaderns d’Arqueologia i Història de la Ciutat de Barcelona 3, 221-222, 2007
12007
Lettura archeologica di un territorio montano. L'alta val Tanaro: nuove evidenze ed alcune puntualizzazioni
A Ravotto
Rivista di Studi Liguri, 271-303, 2006
12006
Le mura di Barcellona tra tarda antichità e alto medioevo: dati archeologici
A Ravotto
Temporis Signa. Archeologia della tarda antichità e del medioevo, 253-268, 2019
2019
La fase bajo imperial de la muralla de Barcino : algunas características del alzado
A Ravotto
Les enceintes urbaines de Novempopulanie, entre Aquitaines et Hispanies, 221-238, 2019
2019
Muralla romana i representació de la ciutat
A Ravotto
Butlletí Museu d’Història de Barcelona 34, 20, 2018
2018
El enigma de C. Coelius y la primera muralla de Barcino
A Ravotto
Quarhis: Quaderns d'Arqueologia i Història de la Ciutat de Barcelona, 64-76, 2018
2018
270 dC. Les muralles de la por
JM Nolla, A Ravotto
Història Mundial de Catalunya (Dir. Borja de Riquer), 133-139, 2018
2018
La cronologia de les muralles romanes de Barcelona després d’un segle de recerques arqueològiques
IR Alessandro Ravotto
Intervenir a la muralla romana, 42-65, 2017
2017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20