Follow
Sylwia Stańczyk
Title
Cited by
Cited by
Year
Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu. Ku superelastycznej organizacji
R Krupski, B Jasiński, A Jasińska, J Niemczyk, K Olejczyk, A Binsztok, ...
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2005
364*2005
Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu
W Czakon
Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2011
328*2011
Sieci międzyorganizacyjne. Współczesne wyzwanie dla teorii i praktyki zarządzania
J Niemczyk, B Jasiński, SH Ewa, M Zdziarski, A Chrisidu-Budnik, ...
C.H.Beck, 2012
177*2012
Triangulacja – łączenie metod badawczych i urzetelnienie badań
S Stańczyk
Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu, 2013
70*2013
Nurt kulturowy w zarządzaniu
S Stańczyk
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008
69*2008
Demystifying emergence of organizational routines
E Stańczyk-Hugiet, K Piórkowska, S Stańczyk
Journal of Organizational Change Management 30 (4), 525-547, 2017
182017
Ewolucyjny nurt w naukach o zarządzaniu. Stan wiedzy
E Stańczyk-Hugiet, K Piórkowska, S Stańczyk
Przegląd Organizacji 2 (9), 2016
162016
Metafory sieci międzyorganizacyjnych
S Stańczyk
Sieci międzyorganizacyjne. Współczesne wyzwanie dla teorii i praktyki …, 2012
16*2012
Strategia przedsiębiorstwa w wymiarach kultury organizacyjnej [w:] P. Wachowiak (red.)
R Krupski, S Stańczyk
Kulturowe i kadrowe problemy internacjonalizacji przedsiębiorstw, 19-29, 2008
152008
Kultura elastycznej organizacji
S Pierzchawka
Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu. Ku superelastycznej …, 2005
14*2005
Wielopoziomowość relacji: strategia-kultura organizacji
R Krupski, S Stańczyk
Przegląd organizacji, 8-10, 2009
122009
Kulturowy kontekst relacji międzyorganizacyjnych
E Stańczyk-Hugiet, S Stańczyk
Zeszyty Naukowe WSB w Poznaniu 49 (4), 41-57, 2013
112013
Tożsamość ekosystemów biznesu – zarys koncepcji
S Stańczyk
Organizacja i Kierowanie 4 (169), 165-179, 2015
102015
Triangulacja–łączenie metod badawczych i urzetelnienie badań,[w:] Czakon W.(red.): Podstawy metodologii w naukach o zarządzaniu
S Stańczyk
Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa, 2011
102011
Tożsamość ekosystemu biznesu
S Stańczyk
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2018
92018
Climate for innovation impacts on adaptive performance. conceptualization, measurement, and validation
S Stańczyk
Management 21 (1), 40-57, 2017
92017
Organisational ecosystem and stakeholders view. In search of epistemological logic in management
S Stanczyk
International Journal of Economics and Business Research 14 (3-4), 268-283, 2017
92017
Strategia wiedzy-kultura wiedzy
S Stańczyk, E Stańczyk-Hugiet
Organizacja i Kierowanie, 97-113, 2007
92007
Kultura elastycznej organizacji
S Stańczyk
Elastyczność organizacji, 74-86, 2008
8*2008
Organizational routines and context alteration: a reconciliation
E Stańczyk-Hugiet, K Piórkowska, S Stańczyk
Argumenta Oeconomica, 2017
72017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20