Monika Łada
Monika Łada
Profesor SGH Instytut Rachunkowości
Verifierad e-postadress på sgh.waw.pl
Titel
Citeras av
Citeras av
År
Zarządzanie wartością projektów: instrumenty rachunkowości zarządczej i controllingu
M Łada, A Kozarkiewicz
Wydawnictwo CH Beck, 2010
942010
Rachunkowość zarządcza i controlling projektów
M Łada, A Kozarkiewicz-Chlebowska
Wydawnictwo CH Beck, 2007
782007
Teoria legitymizacji w badaniach z zakresu rachunkowości.
M Łada, A Kozarkiewicz
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowosci 71 (127), 2013
442013
Pomiar ekonomiczny zorientowany na relacje z klientami we współczesnej rachunkowości
M Łada
Prace Naukowe/Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2011
282011
Budżetowanie działalności przedsiębiorstw
W Krawczyk, B Bek-Gaik, M Łada-Cieślak
Agencja Wydawniczo-Poligraficzna" ART-TEKST", 2001
272001
Rachunkowość otwartych ksiąg–zarys koncepcji
M Łada
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 131-143, 2009
182009
Międzyorganizacyjna rachunkowość zarządcza: zastosowania metod rachunkowości w zarządzaniu sieciami biznesowymi
M Łada, GABDWG Boguta
Wydawnictwo Nieoczywiste, 2019
16*2019
Rachunkowość zarządcza-dwa wymiary prowadzenia badań naukowych
M Łada, A Kozarkiewicz
Studia Oeconomica Posnaniensia 2 (5), 266, 2014
162014
Strategic management accounting as a source of information for value-driven project management
A Kozarkiewicz, M Lada
Journal of Economics, Business and Management 2 (3), 186-190, 2014
152014
Podstawy controllingu projektów
M Łada, A Kozarkiewicz-Chlebowska
Centrum Badań nad Projektami, 2005
142005
Rozwój samoobsługowych systemów Business Intelligence a zmiany w rachunkowości zarządczej
M Łada, W Burnet-Wyrwa
Studia Ekonomiczne, 133-141, 2015
112015
Zasoby czy osiągnięcia organizacji–wpływ procesów legitymizacyjnych na zmianę kategorii pomiaru
M Łada
Studia Ekonomiczne, 110-119, 2015
102015
Nowoczesne budżetowanie operacyjne
M Łada-Cieślak
Przegląd Organizacji, 28-30, 2001
102001
Legitymizacja a społecznie odpowiedzialna rachunkowość
M Łada
Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej 23 (2), 7-15, 2016
92016
Automatyzacja procesów rachunkowości zarządczej
M Łada
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 392-400, 2016
82016
Specjalista czy „wstukiwacz”–postrzeganie zatrudnienia w centrum usług finansowo-księgowych
M Łada, A Konieczny
Studia Ekonomiczne, 102-112, 2015
82015
Definicje pojęć" budżet" i" budżetowanie
M Łada-Cieślak
Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej SKwP 49, 25-33, 1999
81999
Big Data wyzwaniem dla zarządzania i rachunkowości
M Łada
Studia Ekonomiczne 299, 197-206, 2016
72016
Teoria rachunkowości zarządczej-pięć kluczowych mitów
A Kozarkiewicz, M Łada
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 167-175, 2011
72011
Budżetowanie od zera,"
M Łada-Cieślak
Controlling i Rachunkowość Zarządcza, 2000
72000
Systemet kan inte utföra åtgärden just nu. Försök igen senare.
Artiklar 1–20