Follow
Anna Rogala
Title
Cited by
Cited by
Year
Communication in organizational environments: functions, determinants and areas of influence
A Rogala, S Bialowas
Springer, 2016
272016
Raport z badań przeprowadzonych w ramach projektu „Postawy etnocentryczne konsumentów (w ujęciu lokalnym) a szanse i bariery rozwoju rynku żywności ekologicznej”
R Nestorowicz, B Pilarczyk, E Jerzyk, A Rogala, D Disterheft
Poznań: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2016
232016
Wyzwania zintegrowanej komunikacji marketingowej w dobie społeczeństwa informacyjnego
A Rogala
Marketing i Rynek 11, 57-65, 2014
232014
Determinanty skuteczności komunikacji wewnętrznej w przedsiębiorstwie
A Rogala
Poznań: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (praca doktorska), 2013
162013
Decyzje zakupowe osób starszych - kryteria wyboru i czynniki wpływu
A Rogala, Ł Fojutowski
16*
Internal communication as a marketing communications tool
A Rogala, A Kaniewska-Sęba
13th International Marketing Trends Conference, pod red. Françoise CONCHON …, 2013
152013
The relations between the internal communication conditionings and its effectiveness
A Rogala
International Journal of Arts & Sciences 7 (2), 69, 2014
122014
Business model of science and technology parks: Comparison of European best practice
M Zieliński, A Rogala, M Takemura
Bull. Fac. Commer. Meiji Univ. Meiji Meiji Univ. Press 1, 15-28, 2014
122014
Czynniki wpływające na zakupy żywności lokalnej [Factors influencing the purchases of local food]
A Rogala
Market. Ryn 6, 633-646, 2014
102014
Współczesna konsumpcja żywności–w pułapce paradoksu postmodernistycznego świata
A Rogala
Journal of Agribusiness and Rural Development, 2015
82015
Ewolucja w komunikowaniu się z rynkiem–jak pogodzić interesy organizacji z oczekiwaniami i preferencjami współczesnych odbiorców?
A Rogala, A Wielicka-Regulska
Logistyka, 1339-1345, 2015
72015
Zainteresowanie żywnością lokalną wśród polskich konsumentów na tle polityki rolnej Unii Europejskiej
A Rogala
Handel Wewnętrzny 356 (3), 227-238, 2015
72015
Komunikacja marketingowa w społeczeństwie sieci–ewolucja czy rewolucja?
A Rogala
Przedsiębiorczość i Zarządzanie 18 (4.2), 327-339, 2017
62017
Etnocentryzm konsumencki w ujęciu lokalnym jako czynnik rozwoju rynku żywności ekologicznej w Polsce
R Nestorowicz, A Rogala, E Jerzyk, B Pilarczyk
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 18 (6), 2016
62016
TOWARDS A NEW PARADIGM OF INTEGRATED MARKETING COMMUNICATION?
A Rogala
DIEM: Dubrovnik International Economic Meeting 2 (1), 698-709, 2015
62015
Przekazy reklamowe a kompetencje komunikacyjne odbiorców
A Rogala
Zeszyty Naukowe/Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 233-243, 2011
62011
Zachowania informacyjne współczesnych konsumentów–implikacje dla działań z zakresu komunikacji marketingowej
A Rogala
Marketing i Zarządzanie 47 (1), 229-239, 2017
52017
Role i aktywność konsumentów w społeczeństwie sieciowym w ramach komunikacji marketingowej na rynku żywności
A Rogala
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 61-73, 2015
52015
The Dependencies Between Internal and External Communication of the Organization: The Problem of Coherence
A Rogala
Entrepreneurship, Business and Economics-Vol. 1: Proceedings of the 15th …, 2016
42016
The relations between external and internal marketing communications
A Rogala
Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Polityki …, 2013
42013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20