Rosiana Natalie
Rosiana Natalie
Verifierad e-postadress på phdcs.smu.edu.sg
Titel
Citeras av
Citeras av
År
Understanding Information Seeking Behavior among International Students for Adaptation
R Natalie, CW Yuan, HC Wang
Proceedings of the Sixth International Symposium of Chinese CHI, 148-151, 2018
12018
Sojourners' Information Seeking Through Interpersonal Sources for Cultural Adaptation
R Natalie, CW Yuan, HC Wang
Companion of the 2018 ACM Conference on Computer Supported Cooperative Work …, 2018
2018
Systemet kan inte utföra åtgärden just nu. Försök igen senare.
Artiklar 1–2