Följ
Torbjörn Forkby
Torbjörn Forkby
Verifierad e-postadress på lnu.se
Titel
Citeras av
Citeras av
År
Care for sale: The influence of new public management in child protection in Sweden
S Höjer, T Forkby
British Journal of Social Work 41 (1), 93-110, 2011
1162011
Navigations between regulations and gut instinct: The unveiling of collective memory in decision‐making processes where teenagers are placed in residential care
T Forkby, S Höjer
Child & Family Social Work 16 (2), 159-168, 2011
502011
Laypersons, professions, and governance in the welfare state: The Swedish child protection system
A Liljegren, S Höjer, T Forkby
Journal of Professions and organization 1 (2), 161-175, 2014
362014
Skriftserien
T Forkby
Goteborgs univ., Institutionen for socialt arbete, 2005
362005
I normaliseringens närhet
T Forkby
Etnografi och samtalsanalys i en specialskola, 74-102, 2007
342007
Building capacity in youth work: Perspectives and practice in youth clubs in Finland and Sweden
T Forkby, T Kiilakoski
Youth & Policy 112 (2014), 1-17, 2014
332014
Professionalised, hybrid, and layperson models in Nordic child protection-actors in decision-making in out of home placements
E Hultman, T Forkby, S Höjer
Nordic Social Work Research 10 (3), 204-218, 2020
302020
Making sense of common sense: examining the decision‐making of politically appointed representatives in S wedish child protection
T Forkby, S Höjer, A Liljegren
Child & Family social work 21 (1), 14-25, 2016
282016
Organisational exceptions as vehicles for change: collaborative strategies, trust, and counter strategies in local crime prevention partnerships in Sweden
T Forkby
European journal of social work 23 (4), 580-593, 2020
272020
Questions of control in child protection decision making: Laypersons’ monitoring and governance in child protection committees in Sweden
T Forkby, S Höjer, A Liljegren
Journal of Social Work 15 (5), 537-557, 2015
272015
WP5–Young people’s participation: Learning from action research in eight European cities
G McMahon, B Percy-Smith, N Thomas, Z Becevic, S Liljeholm Hansson, ...
University of Huddersfield; University of Gothenburg, 2018
222018
Kampen för att bli någon: bilder av förorten och riskfyllda utvecklingsvägar i Göteborg
T Forkby, SL Hansson
FoU i Väst, 2011
202011
Socialt arbete i polisens värld: samverkans villkor och organisering
T Forkby
FoU i Väst, 2007
202007
Ungdomsvård på hemmaplan
T Forkby
Idéerna, framväxten, praktiken, 2005
192005
Vägen ut ur gänget: Om manligheter, broderskap och svikna förhoppningar
T Forkby, J Kuosmanen, H Örnlind
Kriminalvården, 2019
182019
Youth Policy and Participation in Sweden–a historical perspective
T Forkby
Council of Europe Publishing, 2014
182014
Ritual eller strategi–upphandlingar och ramavtal inom den sociala ungdomsvården
T Forkby, S Höjer
Socialvetenskaplig tidskrift 15 (2), 2008
182008
Socialt nätverksarbete: alliansbildning makt och retorik
T Forkby
FoU i Väst, 2006
182006
Katalysatormodellen i brottspreventiv samverkan: utvärdering av Ung och Trygg i Göteborgs första fas
T Forkby, T Larsen
FoU i Väst, 2005
182005
Everyday pedagogies: New perspectives on youth participation, social learning and citizenship
B Percy-Smith, NP Thomas, J Batsleer, T Forkby
Young people and the struggle for participation, 177-198, 2019
172019
Systemet kan inte utföra åtgärden just nu. Försök igen senare.
Artiklar 1–20