Adam Biela
Adam Biela
Unknown affiliation
Verified email at kul.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Psychologiczne podstawy wnioskowania przez analogię
A Biela
Państwowe Wydawn. Nauk., 1981
411981
Informacja a decyzja
A Biela
Warszawa: PWN, 1976
411976
Analogy in Science from a psychological perspective
A Biela
381991
Self-transcendence in the agoral gathering: A case study of Pope John Paul II's 1979 visit to Poland
A Biela, JJ Tobacyk
Journal of Humanistic Psychology 27 (4), 390-405, 1987
291987
Developmental aspects of decision making
A Biela, Z Chlewinski, C Walesa
Human decision making, 291-311, 1983
261983
Visions of Nature in Eastern Europe: A Polish example
AD Huńka, DG W.T, B Adam
Enviromental Values 18, 429-452, 2009
242009
Analogia a nauce
A Biela
Instytut Wydawniczy PAX, 1989
241989
Skalowanie wielowymiarowe jako metoda badań naukowych
A Biela
Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1992
211992
Stres w pracy zawodowej
A Biela
Wybrane zagadnienia, Lublin: Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu …, 1990
181990
Agoral gathering: A new conception of collective behavior
A Biela
Journal for the Theory of Social Behaviour 19 (3), 311-336, 1989
181989
Psychology of analogical inference
A Biela
171993
The paradigm of unity in social sciences
A Biela
Journal for Perspectives of Economic Political and Social Integration …, 2006
162006
Informacja i decyzja w ekonomii behawioralnej
A Biela
Towarzystwo Naukowe KUL, 2011
15*2011
Wymiary decyzji menedżerskich
A Biela
Towarzystwo Naukowe KUL, 2001
152001
Psychological patterns in predicting disjunction and conjunction of clinical symptoms
A Biela
Acta psychologica 61 (3), 183-195, 1986
151986
Stres psychiczny w sytuacji kryzysu ekologicznego
A Biela
Tow. Nauk. Katol. Uniw. Lubelskiego, 1984
151984
Rozwój dokonywania decyzji
C Biela, A., Chlewiński, Z., Walesa
Roczniki Filozoficzne 26, 5-25, 1978
13*1978
The paradigm of unity in psychology
A Biela
Journal for Perspectives of Economic Political and Social Integration …, 2009
122009
Nauka pracy absolwentów szkół jako strategia alternatywna wobec emigracji zarobkowej polskiej młodzieży
A Biela
Nauka pracy, doradztwo zawodowe i przedsiębiorczość młodzieży, 34- 50, 2007
122007
Przesłanie jedności. Laudacja wygłoszona 19 czerwca 1996 z okazji nadania tytułu doktora honoris causa KUL Chiarze Lubich
A Biela
Zeszyty Naukowe KUL 39, 195-211, 1996
121996
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20