Dominic Burkart
Dominic Burkart
Research Specialist, Princeton University
Verifierad e-postadress på princeton.edu - Startsida
Titel
Citeras av
Citeras av
År
An ideological asymmetry in the diffusion of moralized content on social media among political leaders.
WJ Brady, JA Wills, D Burkart, JT Jost, JJ Van Bavel
Journal of Experimental Psychology: General 148 (10), 1802, 2019
822019
Healthy eating decisions require efficient dietary self-control in children: a mouse-tracking food decision study
OR Ha, AS Bruce, SW Pruitt, JBC Cherry, TR Smith, D Burkart, JM Bruce, ...
Appetite 105, 575-581, 2016
312016
Systemet kan inte utföra åtgärden just nu. Försök igen senare.
Artiklar 1–2