Henrik Jordahl
Henrik Jordahl
Professor of Economics, Örebro University and Research Institue of Industrial Economics (IFN)
Verifierad e-postadress på ifn.se - Startsida
Titel
Citeras av
Citeras av
År
Free to trust: Economic freedom and social capital
N Berggren, H Jordahl
Kyklos 59 (2), 141-169, 2006
4162006
The looks of a winner: Beauty and electoral success
N Berggren, H Jordahl, P Poutvaara
Journal of Public Economics 94 (1-2), 8-15, 2010
366*2010
Inequality and trust in Sweden: Some inequalities are more harmful than others
M Gustavsson, H Jordahl
Journal of Public Economics 92 (1-2), 348-365, 2008
1972008
Trust and growth: a shaky relationship
N Berggren, M Elinder, H Jordahl
Empirical Economics 35 (2), 251-274, 2008
195*2008
Does free trade really reduce growth? Further testing using the economic freedom index
N Berggren, H Jordahl
Public Choice 122 (1), 99-114, 2005
1652005
Economic inequality
H Jordahl
Handbook of Social Capital. Cheltenham: Edward Elgar, 323-336, 2009
134*2009
Faces of politicians: Babyfacedness predicts inferred competence but not electoral success
P Poutvaara, H Jordahl, N Berggren
Journal of Experimental Social Psychology 45 (5), 1132-1135, 2009
1302009
Merged municipalities, higher debt: on free-riding and the common pool problem in politics
H Jordahl, CY Liang
Public Choice 143 (1), 157-172, 2010
1182010
Promises, Policies and Pocketbook Voting
M Elinder, H Jordahl, P Poutvaara
European Economic Review 75 (April), 177-194, 2015
95*2015
Political preferences and public sector outsourcing
M Elinder, H Jordahl
European Journal of Political Economy 30, 43-57, 2013
852013
The right look: Conservative politicians look better and voters reward it
N Berggren, H Jordahl, P Poutvaara
Journal of Public Economics 146 (February), 79-86, 2017
802017
An economic analysis of voting in Sweden
H Jordahl
Public Choice 127 (3), 251-265, 2006
672006
The political opinions of Swedish social scientists
N Berggren, H Jordahl, C Stern
Finnish Economic Papers 22 (2), 75-88, 2009
45*2009
Outsourcing Public Services: Contractibility, Cost, and Quality
F Andersson, H Jordahl, J Josephson
CESifo Economic Studies 65 (4), 349-372, 2019
39*2019
Välfärdstjänster i privat regi: framväxt och drivkrafter
H Jordahl
SNS förlag, 2013
23*2013
Nationella reformer och lokala initiativ
H Jordahl, R Öhrvall
SNS förlag, 2013
212013
Essays on voting behavior, labor market policy, and taxation
H Jordahl
Acta Universitatis Upsaliensis, 2002
21*2002
Goda år på ålderns höst?: en ESO-rapport om konkurrens i äldreomsorgen
MA Bergman, H Jordahl
Regeringskansliet-Finansdepartementet, 2014
17*2014
Optimal utilitarian taxation and horizontal equity
H Jordahl, L Micheletto
Journal of Public Economic Theory 7 (4), 681-708, 2005
162005
Att styra och leda äldreomsorg: Hur går det till och vad kan förbättras?
J ANGELIS, H JORDAHL
SNS Förlag, 2014
13*2014
Systemet kan inte utföra åtgärden just nu. Försök igen senare.
Artiklar 1–20