Henrik Jordahl
Henrik Jordahl
Professor of Economics, Örebro University and Research Institue of Industrial Economics (IFN)
Verifierad e-postadress på oru.se - Startsida
Titel
Citeras av
Citeras av
År
Free to trust: Economic freedom and social capital
N Berggren, H Jordahl
Kyklos 59 (2), 141-169, 2006
4552006
The looks of a winner: Beauty and electoral success
N Berggren, H Jordahl, P Poutvaara
Journal of Public Economics 94 (1-2), 8-15, 2010
404*2010
Inequality and trust in Sweden: Some inequalities are more harmful than others
M Gustavsson, H Jordahl
Journal of Public Economics 92 (1-2), 348-365, 2008
2202008
Trust and growth: a shaky relationship
N Berggren, M Elinder, H Jordahl
Empirical Economics 35 (2), 251-274, 2008
211*2008
Does free trade really reduce growth? Further testing using the economic freedom index
N Berggren, H Jordahl
Public Choice 122 (1), 99-114, 2005
1742005
Faces of politicians: Babyfacedness predicts inferred competence but not electoral success
P Poutvaara, H Jordahl, N Berggren
Journal of Experimental Social Psychology 45 (5), 1132-1135, 2009
1472009
Economic inequality
H Jordahl
Handbook of Social Capital. Cheltenham: Edward Elgar, 323-336, 2009
146*2009
Merged municipalities, higher debt: on free-riding and the common pool problem in politics
H Jordahl, CY Liang
Public Choice 143 (1), 157-172, 2010
1312010
Promises, Policies and Pocketbook Voting
M Elinder, H Jordahl, P Poutvaara
European Economic Review 75 (April), 177-194, 2015
114*2015
The right look: Conservative politicians look better and voters reward it
N Berggren, H Jordahl, P Poutvaara
Journal of Public Economics 146 (February), 79-86, 2017
972017
Political preferences and public sector outsourcing
M Elinder, H Jordahl
European Journal of Political Economy 30, 43-57, 2013
952013
An economic analysis of voting in Sweden
H Jordahl
Public Choice 127 (3), 251-265, 2006
702006
The political opinions of Swedish social scientists
N Berggren, H Jordahl, C Stern
Finnish Economic Papers 22 (2), 75-88, 2009
46*2009
Outsourcing Public Services: Contractibility, Cost, and Quality
F Andersson, H Jordahl, J Josephson
CESifo Economic Studies 65 (4), 349-372, 2019
43*2019
Välfärdstjänster i privat regi: framväxt och drivkrafter
H Jordahl
SNS förlag, 2013
27*2013
Nationella reformer och lokala initiativ
H Jordahl, R Öhrvall
SNS förlag, 2013
232013
Essays on voting behavior, labor market policy, and taxation
H Jordahl
Acta Universitatis Upsaliensis, 2002
23*2002
Goda år på ålderns höst?: en ESO-rapport om konkurrens i äldreomsorgen
MA Bergman, H Jordahl
Regeringskansliet-Finansdepartementet, 2014
20*2014
Optimal utilitarian taxation and horizontal equity
H Jordahl, L Micheletto
Journal of Public Economic Theory 7 (4), 681-708, 2005
182005
Privatiseringar av statligt ägda företag: en litteraturöversikt med fokus på OECD-länderna
H Jordahl
Näringsdepartementet, Regeringskansliet, 2008
16*2008
Systemet kan inte utföra åtgärden just nu. Försök igen senare.
Artiklar 1–20