Angelo Bratta
Angelo Bratta
Verifierad e-postadress på iit.it
Titel
Citeras av
Citeras av
År
Model-Based Motion Planning for Quadruped Robots: from simulation to hardware implementation
A Bratta
Politecnico di Torino, 2019
2019
On the Hardware Feasibility of Nonlinear Trajectory Optimization for Legged Locomotion based on a Simplified Dynamics
A Bratta, R Orsolino, M Focchi, V Barasuol, GG Muscolo, C Semini
arXiv preprint arXiv:1910.06855, 2019
2019
Systemet kan inte utföra åtgärden just nu. Försök igen senare.
Artiklar 1–2