Henrik Oscarsson
Henrik Oscarsson
Department of Political Science
Verifierad e-postadress på pol.gu.se - Startsida
TitelCiteras avÅr
Metodpraktikan
P Esaiasson, M Gilljam, H Oscarsson, L Wängnerud
Konsten att studera samhälle, individ och marknad 3 (1), 2007
48602007
Väljare: Svenskt väljarbeteende under 50 år
S Holmberg, H Oscarsson
Norstedts juridik,, 2004
2332004
H. & Wängnerud, L.(2007)
PG Esaiasson, M Oscarsson
Metodpraktikan: Konsten att studera samhälle, individ och marknad, 0
150*
Regeringsskifte: väljarna och valet 2006
H Oscarsson, S Holmberg
Norstedts juridik, 2008
1422008
Nya svenska väljare
H Oscarsson, S Holmberg
Norstedts Juridik AB, 2013
1352013
Den svenska partirymden. Väljarnas uppfattningar av konfliktstrukturen i partisystemet 1956-1996
H Oscarsson
1341998
The Nordic voter: myths of exceptionalism
Å Bengtsson, K Hansen, ÓÞ Harõarson, HM Narud, H Oscarsson
Ecpr Press, 2013
982013
Party leader effects on the vote
S Holmberg, H Oscarsson
Political leaders and democratic elections, 35-51, 2011
842011
Svenska väljare
H Oscarsson, S Holmberg
Wolters Kluwer,, 2016
692016
Leader traits, leader image and vote choice
D Ohr, H Oscarsson
Annual Conference of the European Consortium of Political Research, Marburg, 2003
582003
Did the egalitarian reforms of the Swedish educational system equalise levels of democratic citizenship?
M Persson, H Oscarsson
Scandinavian Political Studies 33 (2), 135-163, 2010
542010
Mapping the Nordic party space
M Gilljam, H Oscarsson
Scandinavian Political Studies 19 (1), 25-44, 1996
541996
A matter of fact? Knowledge effects on the vote in Swedish general elections, 1985–2002
H Oscarsson
Scandinavian Political Studies 30 (3), 301-322, 2007
512007
Väljare
S Holmberg, H Oscarsson
Svenskt väljarbeteende under 50, 2004
502004
Swedish Voting Behavior
S Holmberg, H Oscarsson
Department of Political Science, Univ., 2001
282001
H. & Wängnerud
P Esaiasson, M Oscarsson
Metodpraktikan-konsten att studera samhälle, individ och marknad 3: d ed, 2012
262012
Spår i framtiden: Ung-SOM-undersökningen, Västsverige 2000
H Oscarsson
SOM-institutet, Univ., 2002
262002
Kampen om euron
H Oscarsson, S Holmberg
Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet, 2004
242004
The generational effect in turnout in the Swedish general elections, 1960–2010
M Persson, H Wass, H Oscarsson
Scandinavian Political Studies 36 (3), 249-269, 2013
232013
Swedish voting behavior
H Oscarsson, S Holmberg
Swedish National Election Studies, 2007
23*2007
Systemet kan inte utföra åtgärden just nu. Försök igen senare.
Artiklar 1–20