Follow
Gabriela Pană Dindelegan
Gabriela Pană Dindelegan
Professor of Linguistics, "Iorgu Iordan - Al. Rosetti" Institutute of Linguistics, Romanian Academy
Verified email at lingv.ro - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Dictionar de stiinte ale limbii
A Bidu-Vranceanu, C Calarasu, L Ionescu-Ruxandoiu, M Mancas, ...
Bucuresti: Nemira, 2001
408*2001
The grammar of Romanian
GP Dindelegan, M Maiden
Oxford University Press, 2013
1732013
Elemente de gramatică. Dificultăţi, controverse, noi interpretări
GP Dindelegan
140*2003
Gramatica de bază a limbi romāne
PD Gabriela
Editura Univers Enciclopedic Gold, Bucureşti, 2010
101*2010
Sintaxa limbii Romāne: Sintaxa grupului verbal
GP Dingelegan
Universitatea din Bucureşti, 1976
78*1976
The Syntax of Old Romanian
GP Dindelegan
Oxford University Press, 2016
722016
Sintaxa transformațională a grupului verbal īn limba romānă
GP Dindelegan
63*1974
Teorie şi analiză gramaticală
GP Dindelegan
Coresi, 1994
62*1994
Aspecte ale dinamicii limbii romāne actuale
G Pană Dindelegan
Bucureşti, Editura Universităţii din Bucureşti, 2001
42*2001
Sintaxă şi semantică. Clase de cuvinte şi forme gramaticale cu dublă natură (adjectivul, adverbul, prepoziţia, forme verbale nepersonale)
G Pană-Dindelegan
Bucharest: Editura Universităţii din Bucureşti, 1992
41*1992
Din nou despre statutul prepoziției: cu referire specială la prepoziția „pe”
G Pană Dindelegan
Editura Academiei Romāne, 1997
371997
Morfosintaxa limbii romāne: sinteze teoretice şi exerciţii
GP Dindelegan, A Dragomirescu, I Nedelcu
Editura Universităţii din Bucureşti, 2010
24*2010
Dicționar general de științe ale limbii
A Bidu-Vrănceanu, C Călărașu, L Ionescu-Ruxăndoiu, M Mancaș, ...
Editura Științifică, București, 1997
211997
The Oxford history of Romanian morphology
M Maiden, A Dragomirescu, GP Dindelegan, R Zafiu
Oxford University Press, 2020
202020
The direct object
G Pană Dindelegan
The grammar of Romanian, 125-143, 2013
202013
The subject
G Pană Dindelegan
The grammar of Romanian, 100-125, 2013
162013
Tipuri de gramaticalizare. Pe marginea utilizărilor gramaticalizate ale prepozițiilor de și la
GP Dindelegan
Limba romānă. Dinamica limbii, Dinamica interpretării. Actele celui de al 7 …, 0
15*
Din istoria supinului romānesc
G Pană Dindelegan
Limba romānă–ipostaze ale variaţiei lingistice, Bucureşti, Editura …, 2011
14*2011
Formații substantivale recente și rolul „clasificatorilor" īn actualizarea lor contextuală, īn Gabriela Pană Dindelegan (coord.)
GP Dindelegan
Aspecte ale dinamicii limbii romāne actuale, 31-46, 0
14*
The infinitive
G Pană Dindelegan
The grammar of Romanian, 211-222, 2013
122013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20