Follow
Gabriela Pană Dindelegan
Gabriela Pană Dindelegan
Professor of Linguistics, "Iorgu Iordan - Al. Rosetti" Institutute of Linguistics, Romanian Academy
Verified email at lingv.ro - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Dictionar de stiinte ale limbii
A Bidu-Vranceanu, C Calarasu, L Ionescu-Ruxandoiu, M Mancas, ...
Bucuresti: Nemira, 2001
456*2001
The grammar of Romanian
GP Dindelegan, M Maiden
Oxford University Press, 2013
2012013
Elemente de gramatică. Dificultăţi, controverse, noi interpretări
GP Dindelegan
146*2003
Gramatica de bază a limbii romāne
PD Gabriela, D Adina
Ediţia a II-a, Bucureşti, Editura Univers Enciclopedic Gold, 2016
112*2016
The syntax of old Romanian
GP Dindelegan, M Maiden
Oxford University Press, 2016
842016
Sintaxa limbii Romāne: Sintaxa grupului verbal
GP Dingelegan
Universitatea din Bucureşti, 1976
81*1976
Teorie şi analiză gramaticală
GP Dindelegan
Coresi, 1994
65*1994
Sintaxa transformaţională a grupului verbal īn limba romānă
GP Dindelegan
Acad. Rep. Soc. Romānia, 1974
63*1974
Sintaxă şi semantică. Clase de cuvinte şi forme gramaticale cu dublă natură (adjectivul, adverbul, prepoziţia, forme verbale nepersonale)
G Pană-Dindelegan
Bucharest: Editura Universităţii din Bucureşti, 1992
48*1992
Aspecte ale dinamicii limbii romāne actuale
G Pană Dindelegan
Bucureşti, Editura Universităţii din Bucureşti, 2002
40*2002
Din nou despre statutul prepoziției: cu referire specială la prepoziția „pe”
G Pană Dindelegan
Editura Academiei Romāne, 1997
391997
Dicționar general de științe ale limbii
A Bidu-Vrănceanu, C Călărașu, L Ionescu-Ruxăndoiu, M Mancaș, ...
București: Editura Științifică Search in, 1997
261997
The Oxford history of Romanian morphology
M Maiden, A Dragomirescu, GP Dindelegan, R Zafiu
Oxford University Press, 2021
252021
The direct object
G Pană Dindelegan
The grammar of Romanian, 125-143, 2013
252013
Morfosintaxa limbii romāne: sinteze teoretice şi exerciţii
GP Dindelegan, A Dragomirescu, I Nedelcu
Editura Universităţii din Bucureşti, 2010
25*2010
Gramatica limbii romāne pentru gimnaziu
R Brăescu, A Dragomirescu, I Nedelcu, GP Dindelegan
Univers Enciclopedic Gold, 2019
172019
The subject
G Pană Dindelegan
The grammar of Romanian, 100-125, 2013
162013
Din istoria supinului romānesc
G Pană Dindelegan
Limba romānă–ipostaze ale variaţiei lingistice, Bucureşti, Editura …, 2011
16*2011
Tipuri de gramaticalizare. Pe marginea utilizărilor gramaticalizate ale prepozițiilor de și la
GP Dindelegan
Limba romānă. Dinamica limbii, Dinamica interpretării. Actele celui de al 7 …, 0
16*
Formații substantivale recente și rolul „clasificatorilor" īn actualizarea lor contextuală, īn Gabriela Pană Dindelegan (coord.)
GP Dindelegan
Aspecte ale dinamicii limbii romāne actuale, 31-46, 0
14*
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20