Sonalika Sinha
Sonalika Sinha
Reserve Bank of India
Verifierad e-postadress på rbi.org.in - Startsida
Titel
Citeras av
Citeras av
År
The interaction between macroprudential policy and monetary policy: Overview
M Bussière, J Cao, J de Haan, R Hills, S Lloyd, B Meunier, J Pedrono, ...
Review of International Economics, 2020
112020
Lights Out? COVID-19 Containment Policies and Economic Activity
R Beyer, T Jain, S Sinha
World Bank, Washington, DC, 2020
32020
Estimating Option-implied Risk Aversion for Indian Markets
S Sinha, B Kamaiah
IIM Kozhikode Society & Management Review 6 (1), 90-97, 2017
2017
Systemet kan inte utföra åtgärden just nu. Försök igen senare.
Artiklar 1–3