Erik Björling
Erik Björling
Juris Doctor, University of Gothenburg, Sweden
Verifierad e-postadress på law.gu.se - Startsida
Titel
Citeras av
Citeras av
År
Rättstillämpningens tystnad. En rättsvetenskaplig narratologisk studie om argumentation och rättsliga uttryck inom civilprocessen
E Björling
32017
The expression of legal argumentation: Towards a methodology for narrative studies of ‘discourses of subsumption’
E Björling
International Journal of Legal Discourse. Volume 1, Issue 1, Pages 117–132 1 …, 2016
22016
Juridification In The Realm Of The Court - Studies Of The Narrative Construction Of Legal Reasoning
E Björling
Integrating Social Sciences Into Legal Research, Conference Papers, 79-88, 2014
2014
Systemet kan inte utföra åtgärden just nu. Försök igen senare.
Artiklar 1–3