Magdalena Wróbel-Lachowska
Magdalena Wróbel-Lachowska
Verifierad e-postadress på p.lodz.pl
Titel
Citeras av
Citeras av
År
The role of the lifelong learning in logistics 4.0
M Wrobel-Lachowska, Z Wisniewski, A Polak-Sopinska
International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics, 402-409, 2017
222017
Challenges for logistics education in Industry 4.0
M Wrobel-Lachowska, A Polak-Sopinska, Z Wisniewski
International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics, 329-336, 2018
92018
ICT in logistics as a challenge for mature workers. Knowledge management role in information society
M Wrobel-Lachowska, Z Wisniewski, A Polak-Sopinska, R Lachowski
International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics, 171-178, 2017
72017
Physical work intensity of in-plant milk run operator. Part I-guidelines for assessment
A Polak-Sopinska, M Wrobel-Lachowska, Z Wisniewski, I Jalmuzna
International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics, 66-76, 2018
62018
Beyond imaging-interactive tabletop system for tomographic data visualization and analysis
M Woźniak, A Polak-Sopińska, A Romanowski, K Grudzień, Z Chaniecki, ...
International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics, 90-100, 2018
52018
Dynamics of interactions–motivation
Z Wisniewski, A Polak-Sopinska, M Wisniewska, M Wrobel-Lachowska
International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics, 155-163, 2017
12017
Design thinking jako metoda projektowania pozwalająca na poprawę jakość życia osób „50+”–na przykładzie programu „DESTINE”
M Wróbel, A Romanowski
Ergonomia niepełnosprawnym–projekty poprawiające jakość życia, 124-146, 2015
12015
Introduction to the Monograph
A Polak-Sopińska, J Królikowski, M Wróbel-Lachowska
Ergonomics For People With Disabilities, 5-6, 2018
2018
Physical Work Intensity of In-Plant Milk Run Operator. Part I-Guidelines for Assessment
Z Wisniewski, I Jalmuzna
Advances in Manufacturing, Production Management and Process Control: Joint …, 2018
2018
Beyond Imaging-Interactive Tabletop System for Tomographic Data Visualization and Analysis
A Romanowski, K Grudzień, Z Chaniecki, A Kowalska, ...
Advances in Manufacturing, Production Management and Process Control: Joint …, 2018
2018
Job Creation for People with Disabilities. A Case Study of a Concrete Batching Plant
A Polak-Sopinska, Z Wisniewski, M Wrobel-Lachowska, P Sopinski
International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics, 179-190, 2017
2017
Job Creation for People with Disabilities. A Case Study of a Concrete Batching Plant
M Wrobel-Lachowska, P Sopinski
Advances in Social & Occupational Ergonomics: Proceedings of the AHFE 2017 …, 2017
2017
Zarządzanie wiedzą w procesie kształcenia logistycznego na przykładzie regionu łódzkiego
M Wróbel-Lachowska
2017
Ergonomia niepełnosprawnym. Interakcyjne projektowanie ergonomiczne stanowisk pracy, przestrzeni użytkowych, przepływu informacji i produktu.
A Polak-Sopińska, J Lewandowski, M Wróbel-Lachowska, B Branowski, ...
Wydawnictwo Politechnika Łódzka, 2017
2017
Procesy kształcenia logistycznego
M Wróbel, Z Wiśniewski
Logistyka 1, 439-444, 2016
2016
Guidelines for designing products and services for users with special needs by design thinking method
M Wróbel, A Romanowski
Ergonomics for people with disabilities-Social and occupational integration …, 2015
2015
Kształtowanie kultury bezpieczeństwa pracy w małych szwalniach regionu łódzkiego
M Wróbel, J Kolendo, J Kowalczyk
Współczesne standardy w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy …, 2014
2014
Rola profesjonalnego doradztwa w opartym na wiedzy procesie doboru środków ochrony indywidualnej
A Wiśnik, M Wróbel
Współczesne standardy w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy …, 2014
2014
Obraz współpracy w obszarze logistyki między wybranymi przedsiębiorstwami a uczelniami regionu łódzkiego
M Bagińska, E Czerwińska, J Gdańska, M Wróbel
Wybrane aspekty współczesnej logistyki, 7-26, 2014
2014
Dlaczego „Logistyka”? Motywy wyboru kierunku kształcenia „logistyka” przez studentów łódzkich uczelni publicznych
J Kwestarz, A Majchrowska, J Prusinowski, M Wróbel
Wybrane aspekty logistyki w przedsiębiorstwach, 21-35, 2013
2013
Systemet kan inte utföra åtgärden just nu. Försök igen senare.
Artiklar 1–20