Följ
Mattias Nylund
Mattias Nylund
pedagogy, sociology of education
Verifierad e-postadress på ped.gu.se - Startsida
Titel
Citeras av
Citeras av
År
How do teachers interpret and transform entrepreneurship education?
A Fejes, M Nylund, J Wallin
Journal of Curriculum Studies 51 (4), 554-566, 2019
1142019
The vocational–academic divide in neoliberal upper secondary curricula: The Swedish case
M Nylund, PÅ Rosvall, K Ledman
Journal of education policy 32 (6), 788-808, 2017
1002017
Yrkesutbildning, klass och kunskap
M Nylund
En studie om sociala och politiska implikationer av innehållets organisering …, 2013
87*2013
The academic–vocational divide in three Nordic countries: implications for social class and gender
Mattias Nylund, Per-Åke Rosvall, Elsa Eiríksdóttir, Ann-Sofie Holm, Ulpukka ...
Education Inquiry, 2018
772018
A curriculum tailored for workers? Knowledge organization and possible transitions in Swedish VET
M Nylund, P-Å Rosvall
Journal of Curriculum Studies, 2016
67*2016
The relevance of class in education policy and research: the case of Sweden’s vocational education
M Nylund
Education Inquiry 3 (4), 591-613, 2012
592012
Gymnasiereformens konsekvenser för den sociala fördelningen
M Nylund, PÅ Rosvall
Pedagogisk forskning i Sverige 16 (2), 81-81, 2011
562011
Framtidsvägen: Vägen till vilken framtid för eleverna på gymnasieskolans yrkesprogram?
M Nylund
Pedagogisk forskning i Sverige 15 (1), 33-52, 2010
502010
Life skills for ‘real life’: How critical thinking is contextualised across vocational programmes
Rönnlund, M, Ledman, K, Nylund, M, Rosvall, P-Å
Educational Research, 2019
462019
Gendered distribution of ‘knowledge required for empowerment’in Swedish vocational education curricula?
K Ledman, PÅ Rosvall, M Nylund
Journal of Vocational Education & Training 70 (1), 85-106, 2018
402018
Imagining societies through discourses on educational equality: A cross-cultural analysis of Finnish and Swedish upper secondary curricula from 1970 to the 2010s
S Lappalainen, M Nylund, PÅ Rosvall
European educational research journal 18 (3), 335-354, 2019
392019
Vocational education, transitions, marginalisation and social justice in the Nordic countries
M Nylund, PÅ Rosvall
European Educational research journal 18 (3), 271-277, 2019
242019
Balancing ‘flexibility’and ‘employability’: The changing role of general studies in the Finnish and Swedish VET curricula of the 1990s and 2010s
M Nylund, M Virolainen
European Educational Research Journal 18 (3), 314-334, 2019
242019
Socialisation and citizenship preparation in vocational education: Pedagogic codes and democratic rights in VET-subjects
M Nylund, K Ledman, PÅ Rosvall, M Rönnlund
British Journal of Sociology of Education 41 (1), 1-17, 2020
232020
Lärare eller hantverkare? Om betydelsen av yrkeslärares yrkesidentifikation för vad de värderar som viktig kunskap på Bygg- och anläggningsprogrammet
M Nylund, B Gudmundson
Nordic Journal of Vocational Education and Training 7 (1), 64-87, 2017
222017
Being and becoming a female student and worker in gendered processes of vocational education and training
K Ledman, M Nylund, M Rönnlund, PÅ Rosvall
Gender and Education 33 (5), 514-530, 2021
142021
Construction of ethnicity, immigration and associated concepts in Swedish vocational education and training
PÅ Rosvall, K Ledman, M Nylund, M Rönnlund
Journal of Education and Work 31 (7-8), 645-659, 2018
82018
Yrkeslärare som värdebalanserare - Värdekonflikter mellan skolans och arbetsplatsens läroplan i lärlingsutbildning
E Arneback, M, Nylund
Utbildning och lärande 11 (1), 82-101, 2017
8*2017
Vocational Education, Class and Knowledge (Acdemic Thesis)
M Nylund
Örebro: Örebro University (see also for ch. 2), 2013
72013
Civic education in VET: concepts for a professional language in VET teaching and VET teacher education
PÅ Rosvall, M Nylund
Journal of Vocational Education & Training, 1-20, 2022
52022
Systemet kan inte utföra åtgärden just nu. Försök igen senare.
Artiklar 1–20