Tommy Lundström
Tommy Lundström
Department of social work, Stockholm University, Sweden
Verifierad e-postadress på socarb.su.se
TitelCiteras avÅr
the nonprofit sector in sweden
L f wijkström
3221997
The nonprofit sector in Sweden
T Lundström, F Wijkström
322*1997
Den ideella sektorn
F Wijkström, T Lundström
Organisationerna i det civila samhället. Stockholm: Sober Förlag, 2002
2452002
Socialt arbete utförs i organisationer. I; Meeuwisse
T Lundström, S Sunesson
A, Sunesson. S, Swärd. H (red) Socialt arbete. Falköping: Natur och Kultur, 2000
236*2000
The voluntary sector in a social democratic welfare state–The case of Sweden
T Lundström, L Svedberg
Journal of Social policy 32 (2), 217-238, 2003
1542003
Från röst till service?: den svenska ideella sektorn i förändring
T Lundström, F Wijkström
Sköndalsinstitutet, 1995
1101995
Tvångsomhändertagande av barn: en studie av lagarna, professionerna och praktiken under 1900-talet
T Lundström
Stockholms universitet, Socialhögskolan, 1993
107*1993
Evidensbaserat socialt arbete.: Teori, kritik, praktik
A Bergmark, Å Bergmark, T Lundström
Natur & Kultur, 2011
992011
Mot en evidensbaserad praktik?–Om färdriktningen i socialt arbete
A Bergmark, T Lundström
Socialvetenskaplig tidskrift 13 (2), 99-113, 2006
982006
En sak i taget?: Om specialisering inom socialtjänstens individ-och familjeomsorg
Å Bergmark, T Lundström
Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet, 2005
802005
Metoder i socialt arbete. Om insatser och arbetssätt i socialtjänstens individ-och familjeomsorg
Å Bergmark, T Lundström
Socialvetenskaplig tidskrift 4, 291-314, 1998
761998
Klass, kön och etnicitet i den sociala barnavården
T Lundström, M Sallnäs
Stockholms universitet, Institutionen för socialt arbete, 2003
752003
Sociala problem. I Meeuwisse, Anna & Sunesson, Sune & Swärd, Hans (red)
A Bergmark, L Oscarsson
Socialt arbete. En grundbok, 2000
68*2000
Socialt arbete utförs i organisationer
T Lundström, S Sunesson
Socialt arbete. En grundbok. Stockholm: Natur och Kultur, 2006
622006
Education, practice and research. knowledge and attitudes to knowledge of Swedish social workers
Å Bergmark, T Lundström
Social Work Education 21 (3), 359-373, 2002
602002
Barns vardag i det senmoderna samhället
M Bäck-Wiklund
Natur & kultur, 2010
592010
Kunskaper och kunskapssyn
Å Bergmark, T Lundström
Om socialarbetare inom socialtjänsten, 1-16, 2000
552000
The state and voluntary social work in Sweden
T Lundström
Voluntas: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations 7 …, 1996
501996
Svensk frivillighet i internationell belysning-en inledning
L Svedberg, T Lundström
Socialvetenskaplig tidskrift 5 (2-3), 106-127, 1998
491998
Unitarian ideals and professional diversity in social work practice—the case of Sweden
Å Bergmark, T Lundström
European Journal of Social Work 10 (1), 55-72, 2007
462007
Systemet kan inte utföra åtgärden just nu. Försök igen senare.
Artiklar 1–20