Follow
Björn Brorström
Björn Brorström
Verified email at hb.se
Title
Cited by
Cited by
Year
Förvaltningsekonomi
B Brorström, A Haglund, R Solli
Studentlitteratur, 2014
812014
Institutioner och individer. Om utveckling i framgångsrika kommuner
B Brorström, S Siverbo
462001
The world’s richest municipality: The importance of institutions for municipal development
B Brorström
Journal of Economic Issues 36 (1), 55-78, 2002
432002
Styrningens villkor och effekter i professionella organisationer: en studie av nya styrformer inom sjukvården
B Brorström
Studentlitteratur, 1995
311995
För den goda redovisningsseden
B Brorström
Studentlitteratur, 1997
301997
Den stora vändningen?: ett universitetssjukhus i förändring
B Brorström
Studentlitteratur, 2006
252006
Kommunal redovisningslag
B Brorström, O Eriksson, A Haglund
Studentlitteratur, 2008
232008
DOES ORGANIZATION MATTER? A STUDY OF PHYSICIANS'IDEAL ORGANIZATION
B Brorström, V Nilsson
Financial Accountability & Management 24 (2), 193-206, 2008
202008
Perspektiv på framgångsrika kommuner
B Brorström, S Siverbo
Högskolan i Borås, KommunForskning i Västsverige, 2008
202008
Planeringspolitik eller resultatpolitik: användning och utformning av kommunala bokslut
B Brorström
171982
De fattiga och de rika. Ett institutionellt perspektiv på kommuners ekonomiska utveckling
B Brorström, S Siverbo
162002
Extern-och internredovisning i kommuner och landsting
B Brorström, A Haglund, R Solli
Studentlitteratur, 1996
151996
Förvaltningsekonomi, Studentlitteratur
B Brorström, A Haglund, R Solli
Lund, 2005
142005
Kommunekonomi: principer, praxis och problem: kompendium 1989-08-01
B Brorström, R Solli
Studentlitteratur, 1989
141989
Institutioner och institutionell förändring: perspektiv, teori och tillämpning på kommunal utveckling
B Brorström
Förvaltningshögskolan, Univ., 1999
111999
På rätt väg! Mål för god ekonomisk hushållning i kommuner och landsting
B Brorström, P Donatella, H Petersson
Kommunforskning i Västsverige (KFi), 2009
92009
The significance of control models: intentional and unintentional effects
B Brorström, B Hallin, G Kastberg
Qualitative Health Research 14 (7), 889-904, 2004
92004
Ingen nämnd-Stenungsunds modell för vitalisering av kommunalpolitiken
B Brorström, H Bäck, S Siverbo, A Svensson
Göteborg: Förvaltningshögskolan, 1998
91998
Kommunal förändringsobenägenhet
B Brorström, B Rombach
Förvaltningshögskolan, Univ., 1997
81997
Organisationsideal och professionellas verklighet: en studie av sjukvård i förändring
B Brorström, B Hallin, M Leffler
71999
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20