Följ
Björn Brorström
Björn Brorström
Verifierad e-postadress på hb.se
Titel
Citeras av
Citeras av
År
Förvaltningsekonomi
B Brorström, A Haglund, R Solli
Studentlitteratur, 2014
812014
Institutioner och individer. Om utveckling i framgångsrika kommuner
B Brorström, S Siverbo
462001
The world’s richest municipality: The importance of institutions for municipal development
B Brorström
Journal of Economic Issues 36 (1), 55-78, 2002
432002
För den goda redovisningsseden
B Brorström
Studentlitteratur, 1997
311997
Styrningens villkor och effekter i professionella organisationer: en studie av nya styrformer inom sjukvården
B Brorström
Studentlitteratur, 1995
311995
Deeply rooted traditions and the will to change—problematic conflicts in three Swedish health care organizations
B Broström, S Siverbo
Journal of Economic Issues 38 (4), 939-952, 2004
272004
Den stora vändningen?: ett universitetssjukhus i förändring
B Brorström
Studentlitteratur, 2006
252006
Kommunal redovisningslag
B Brorström, O Eriksson, A Haglund
Studentlitteratur, 2008
232008
DOES ORGANIZATION MATTER? A STUDY OF PHYSICIANS'IDEAL ORGANIZATION
B Brorström, V Nilsson
Financial Accountability & Management 24 (2), 193-206, 2008
202008
Perspektiv på framgångsrika kommuner
B Brorström, S Siverbo
Högskolan i Borås, KommunForskning i Västsverige, 2008
202008
Planeringspolitik eller resultatpolitik: användning och utformning av kommunala bokslut
B Brorström
171982
De fattiga och de rika. Ett institutionellt perspektiv på kommuners ekonomiska utveckling
B Brorström, S Siverbo
162002
Extern-och internredovisning i kommuner och landsting
B Brorström, A Haglund, R Solli
Studentlitteratur, 1996
151996
Förvaltningsekonomi, Studentlitteratur
B Brorström, A Haglund, R Solli
Lund, 2005
142005
Kommunekonomi: principer, praxis och problem: kompendium 1989-08-01
B Brorström, R Solli
Studentlitteratur, 1989
141989
Institutioner och institutionell förändring: perspektiv, teori och tillämpning på kommunal utveckling
B Brorström
Förvaltningshögskolan, Univ., 1999
111999
Ingen nämnd-Stenungsunds modell för vitalisering av kommunalpolitiken
B Brorström, H Bäck, S Siverbo, A Svensson
Göteborg: Förvaltningshögskolan, 1998
101998
Tillförlitlig styrningoch organisering av välfärden
L Björk, S Tengblad, T Andersson, B Brorström, L Dellve, A Härenstam
SNS förlag, 2023
92023
På rätt väg! Mål för god ekonomisk hushållning i kommuner och landsting
B Brorström, P Donatella, H Petersson
Kommunforskning i Västsverige (KFi), 2009
92009
The significance of control models: intentional and unintentional effects
B Brorström, B Hallin, G Kastberg
Qualitative Health Research 14 (7), 889-904, 2004
92004
Systemet kan inte utföra åtgärden just nu. Försök igen senare.
Artiklar 1–20