Björn Brorström
Björn Brorström
Verifierad e-postadress på hb.se
Titel
Citeras av
Citeras av
År
Förvaltningsekonomi
B Brorström, A Haglund, R Solli
Studentlitteratur, 2014
702014
Institutioner och individer. Om utveckling i framgångsrika kommuner
B Brorström, S Siverbo
482001
The world’s richest municipality: The importance of institutions for municipal development
B Brorström
Journal of Economic Issues 36 (1), 55-78, 2002
342002
Styrningens villkor och effekter i professionella organisationer: en studie av nya styrformer inom sjukvården
B Brorström
Studentlitteratur, 1995
281995
För den goda redovisningsseden
B Brorström
Studentlitteratur, 1997
261997
Den stora vändningen?: ett universitetssjukhus i förändring
B Brorström
Studentlitteratur, 2006
242006
Kommunal redovisningslag
B Brorström, O Eriksson, A Haglund
Studentlitteratur, 2008
202008
Perspektiv på framgångsrika kommuner
B Brorström, S Siverbo
Högskolan i Borås, KommunForskning i Västsverige, 2008
182008
De fattiga och de rika. Ett institutionellt perspektiv på kommuners ekonomiska utveckling
B Brorström, S Siverbo
172002
Förvaltningsekonomi, Studentlitteratur
B Brorström, A Haglund, R Solli
Lund, 2005
162005
Planeringspolitik eller resultatpolitik: användning och utformning av kommunala bokslut
B Brorström
161982
Extern-och internredovisning i kommuner och landsting
B Brorström, A Haglund, R Solli
Studentlitteratur, 1996
141996
DOES ORGANIZATION MATTER? A STUDY OF PHYSICIANS'IDEAL ORGANIZATION
B Brorström, V Nilsson
Financial Accountability & Management 24 (2), 193-206, 2008
132008
Kommunekonomi: principer, praxis och problem: kompendium 1989-08-01
B Brorström, R Solli
Studentlitteratur, 1989
131989
På rätt väg! Mål för god ekonomisk hushållning i kommuner och landsting
B Brorström, P Donatella, H Petersson
Kommunforskning i Västsverige (KFi), 2009
92009
Institutioner och institutionell förändring: perspektiv, teori och tillämpning på kommunal utveckling
B Brorström
Förvaltningshögskolan, Univ., 1999
91999
Kommunal förändringsobenägenhet
B Brorström, B Rombach
Förvaltningshögskolan, Univ., 1997
91997
Vem formar politiken i kommunerna?
M Fridolf
SNS förl., 2000
82000
Ingen nämnd-Stenungsunds modell för vitalisering av kommunalpolitiken
B Brorström, H Bäck, S Siverbo, A Svensson
Göteborg: Förvaltningshögskolan, 1998
81998
The significance of control models: intentional and unintentional effects
B Brorström, B Hallin, G Kastberg
Qualitative health research 14 (7), 889-904, 2004
72004
Systemet kan inte utföra åtgärden just nu. Försök igen senare.
Artiklar 1–20