Följ
Jenny Lindberg
Jenny Lindberg
Phd in Library and information science at Borås University
Ingen verifierad e-postadress - Startsida
Titel
Citeras av
Citeras av
År
Speaking of Users: On User Discourses in the Field of Public Libraries.
A Hedemark, J Hedman, O Sundin
Information Research: An International Electronic Journal 10 (2), n2, 2005
662005
The concept of information literacy in policy-making texts: an imperialistic project?
O Pilerot, J Lindberg
Library Trends 60 (2), 338-360, 2011
652011
Theory of professions and occupational identities
O Sundin, J Hedman
Theories of Information Behavior: A Researcher’s Guide, Information Today …, 2005
592005
Att bli bibliotekarie: informationssökning och yrkesidentiteter hos B&I-studenter och nyanställda högskolebibliotekarier
J Lindberg
Högskolan i Borås, 2015
272015
Inside the library: Academic librarians’ knowing in practice
O Pilerot, J Lindberg
Journal of Librarianship and Information Science 50 (3), 254-263, 2018
242018
Babies, bodies, and books—Librarians' work for early literacy
Å Hedemark, J Lindberg
Library Trends 66 (4), 422-441, 2018
232018
Informationskompetenser: om lärande i informationspraktiker och informationssökning i lärandepraktiker
J Hedman, A Lundh
Carlsson, 2009
232009
Styra eller stödja? Svensk folkbibliotekspolitik under hundra år
A Frenander, J Lindberg
Valfrid, 2012
202012
Vad sägs om användare? Folkbibliotekens användardiskurser i tre bibliotekstidskrifter
Å Hedemark, J Hedman
University College of Borås. Swedish School of Library and Information …, 2002
202002
On librarians’ occupational identities: ICT and the shaping of information seeking expertise
J Hedman
71th IFLA General Conference and Council," Libraries-A voyage of discovery …, 2005
172005
“Sen går jag hem när det stänger”: En studie av nyanländas biblioteksanvändning
O Pilerot, J Lindberg
Länsbibliotek Uppsala, 2018
162018
Att lära informationssökning för ykeslivet: Om bibliotekarier, lärare och sjuksköterskor
J Hedman, A Lundh, O Sundin
Carlsson Bokförlag, 2009
122009
Stories of storytime: The discursive shaping of professional identity among Swedish children’s librarians
Å Hedemark, J Lindberg
University of Borås, 2017
112017
Är informationskompetens överförbar?
O Pilerot, J Hedman
BTJ Förlag, 2009
92009
Profession, utbildning, forskning: biblioteks-och informationsvetenskap för en stärkt bibliotekarieprofession
J Hansson, Å Hedemark, U Kjellman, J Lindberg, J Nolin, O Sundin, ...
82018
Professionen tar form: teknik och genus i fokus
J Lindberg
Högskolan i Borås, 2012
82012
Information Literacies: Concepts, Contexts and Cultural Tools. Introduction to the Special Issue of Human IT
AH Lundh, J Lindberg
Human IT: Journal for Information Technology Studies as a Human Science 11 (2), 2012
52012
Informationskompetenser: Reflektioner kring teman i antologin
J Hedman, A Lundh
Carlsson, 2009
52009
Högskolebibliotekariers informationssökning i teoretisk belysning
J Hedman
Svensk biblioteksforskning 15 (2), 1-14, 2006
52006
Meaningful reading experiences among elderly: some insights from a small-scale study of Swedish library outreach services
J Lindberg, Å Hedemark
University of Borås, 2019
42019
Systemet kan inte utföra åtgärden just nu. Försök igen senare.
Artiklar 1–20