Magnus Eriksson
Titel
Citeras av
Citeras av
År
The dynamics of rapid industrial growth: evidence from Sweden's information technology industry, 1990–2004
O Zaring, CM Eriksson
Industrial and Corporate Change 18 (3), 507-528, 2009
152009
Systemet kan inte utföra åtgärden just nu. Försök igen senare.