Följ
Staffan Larsson
Staffan Larsson
Professor em. adult education research, Linköping university
Verifierad e-postadress på liu.se
Titel
Citeras av
Citeras av
År
Kvalitativ analys-exemplet fenomenografi
S Larsson
Studentlitteratur, 1986
16981986
Om kvalitet i kvalitativa studier
S Larsson
Kvalitativ metod och vetenskapsteori, 1994
1187*1994
A pluralist view of generalization in qualitative research
S Larsson
International journal of research & method in education 32 (1), 25-38, 2009
7232009
Om kvalitetskriterier i kvalitativa studier. I Starrin
S Larsson
B. & Svensson, PG, 1994
418*1994
Livslångt lärande
PE Ellström, B Gustavsson, S Larsson
Studentlitteratur, 1996
2261996
Learning from experience: Teachers’ conceptions of changes in their professional practice
S Larsson
Journal of curriculum studies 19 (1), 35-43, 1987
991987
Paradoxes in teaching
S Larsson
Instructional Science 12 (4), 355-365, 1983
961983
Seven aspects of democracy as related to study circles
S Larsson
International Journal of Lifelong Education 20 (3), 199-217, 2001
942001
Vardagslärande och vuxenutbildning
S Larsson
Livslångt lärande, 1996
85*1996
Ethnography in action. How ethnography was established in Swedish educational research
S Larsson
Ethnography and education 1 (2), 177-195, 2006
742006
The struggle for democratic education. Equality and participation in Sweden
S Ball, S Larsson
The Falmer Press, 1989
731989
On quality in qualitative studies
S Larsson
Education-line, 1998
711998
Study circles in Sweden: An overview with a bibliography of international literature
S Larsson, H Nordvall
Linköping University Electronic Press, 2010
582010
Cirkelsamhället. Studiecirklars betydelser för individ och lokalsamhälle: delbetänkande/av Utredningen för statlig utvärdering av folkbildningen
E Andersson, G Sundgren, AM Laginder, S Larsson
Fritzes, 1996
581996
Describing teachers´ conception of their professional world
S Larsson
Swets & Zeitlinger, 2003
562003
Om generalisering från kvalitativa studier
S Larsson
Uppdrag undervisning, 51-68, 2010
552010
Folk high schools as educational avant-gardes in Sweden
S Larsson
Popular education, power and democracy: Swedish experiences and …, 2013
47*2013
Confronting globalisation: Learning from intercontinental collaboration
S Larsson, D Boud*, M Abrandt Dahlgren, S Walters, T Sork
Innovations in Education and Teaching International 42 (1), 61-71, 2005
472005
Invisible colleges in the adult education research world
S Larsson
European journal for Research on the Education and Learning of Adults 1 (1-2 …, 2010
432010
An emerging economy of publications and citations
S Larsson
Nordic Studies in Education 29 (spesial), 34-52, 2009
392009
Systemet kan inte utföra åtgärden just nu. Försök igen senare.
Artiklar 1–20