Víctor Orozco
Víctor Orozco
Verifierad e-postadress på inf.ufsm.br
Titel
Citeras av
Citeras av
År
Kbam: Data model of a knowledge base for monitoring attacks
G Petri, RC Nunes, VLO Lopez, TC Junior, OM dos Santos
LADC 2013-Fast Abstract, Rio de Janeiro, Brazil, 2013
32013
Building situation awareness to monitor critical infrastructures
G Petri, RC Nunes, V Orozco, TC Junior, OM dos Santos
LADC 2013-Fast Abstract, Rio de Janeiro, Brazil, 2013
12013
Opinions classification in information security risk assessments with social networks analysis
VLO Lopez, RC Nunes
Anais do II Brazilian Workshop on Social Network Analysis and Mining, 140-145, 2013
2013
Distributed compilation with Distcc and Icecream clusters using Gentoo, a benchmarking study case
VL Orozco, JF Lobos
Systemet kan inte utföra åtgärden just nu. Försök igen senare.
Artiklar 1–4