Namrata Batra
Namrata Batra
URS Corporation
Verifierad e-postadress på urs.com
Titel
Citeras av
Citeras av
År
Estimation and comparison of evapotranspiration from MODIS and AVHRR sensors for clear sky days over the Southern Great Plains
N Batra, S Islam, V Venturini, G Bisht, LE Jiang
Remote Sensing of Environment 103 (1), 1-15, 2006
2292006
Systemet kan inte utföra åtgärden just nu. Försök igen senare.