Follow
Roxana Vieru
Roxana Vieru
Verified email at uaic.ro - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Originea românilor
A Philippide
Vieru, Roxana (editor) 2, 763, 2015
76*2015
Studiu lingvistic asupra Paliei de la Orăștie
R Vieru
32014
Superlativul în vechi texte românești
R Vieru
Conferința Internațională «Zilele Sextil Pușcariu» 2, 490-497, 2015
1*2015
Some Elements of Hungarian Origin in Noul Testament de la Bălgrad (1648)
R Vieru
Conferinţa Naţională „Text şi discurs religios”, Iaşi, 163-172, 2013
1*2013
Palia de la Orăştie: impactul izvoarelor asupra textului românesc. Câteva aspecte
R Vieru
National Conference „Text and Religious Discourse", 229-237, 2008
12008
Ileana Oana Macari, Româna pentru cei mai buni. Limbă și civilizație română pentru studenți străini, nivel C1
R Vieru
Diacronia, 1-3, 2022
2022
Revizuire tipografică și opțiune lingvistică în Evanghelia de laSnagov, 1697
A Chirilă, R Vieru
Diacronia 2021 (13), A178-A178, 2021
2021
Typographical revision and language option in the Evangelium fromSnagov, 1697
A Chirilă, R Vieru
Diacronia 2021 (13), A178-A178, 2021
2021
Typographical revision and language option in the Evangelium from Snagov, 1697.
A Chirilă, R Vieru
Diacronia, 2021
2021
Paremiologia ca instrument auxiliar folosit în educaţie
R Vieru
Valorile educaţiei – educaţia valorilor, din Antichitate până azi. Abordări …, 2021
2021
Writing and pronunciation
R Vieru
Romanian Culture – A Crash Course, 41-54, 2021
2021
Antim Ivireanul, Evanghelie, 1697: ediţie critică şi studiu filologico-lingvistic
Antim (Ivireanul, Metropolitan of Wallachia), R Vieru, A Chirilă
Editura Universităţii" Al. I. Cuza", 2021
2021
Antim Ivireanul, Evanghelie, 1697. Ediție critică și studiu filologico-lingvistic
R Vieru, A Chirilă
2021
The Truth between the Lines
R Vieru
„Journal of Romanian Literary Studies” 20, 588-594, 2020
2020
Filosofia cuvintelor: introducere în ştiinţele limbii, pe înţelesul tuturor
F Garlanda, R Vieru
Editura Universităţii" Alexandru Ioan Cuza", 2019
2019
FILOSOFIA CUVINTELOR. Introducere în ştiinţele limbii, pe înţelesul tuturor
cuvînt-înainte şi note de...) Federico Garlanda (autor) - Roxana Vieru ...
2019
Proverbele românilor din România, Basarabia, Bucovina, Ungaria, Istria şi Macedonia. Proverbe, ziceri, poveţe, cuvinte adevărate, asemănări, idiotisme şi cimilituri
IAZRV de...)
2019
Proverbele românilor din România, Basarabia, Bucovina, Ungaria, Istria şi Macedonia. Proverbe, ziceri, poveţe, cuvinte adevărate, asemănări, idiotisme şi cimilituri
IAZRV de...)
2019
Proverbele românilor din România, Basarabia, Bucovina, Ungaria, Istria şi Macedonia. Proverbe, ziceri, poveţe, cuvinte adevărate, asemănări, idiotisme şi cimilituri
IAZRV de...)
2019
Statutul lui foarte…
R Vieru
„Analele ştiinţifice ale Universităţii «Alexandru Ioan Cuza» din Iaşi”, 241-250, 2015
2015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20